سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گذر از یادگیری عینی به یادگیری انتزاعی

یادگیری ریاضیات فرایندی تدریجی و پیوستاری است که به تدریج تحکیم می یابد. دانش در مسیر یادگیری به تدریج از یادگیری عینی به یادگیری انتزاعی ، از معلومات ناقص به معلومات کامل و از تفکر نظام یافته به تفکر نظام مند تبدیل می شود.

?برای کمک به گذر دانش آموزان از یادگیری عینی به یادگیری انتزاعی پیشنهاد می شود آموزش ریاضیات در سه سطح متوالی صورت گیرد.

1-سطح عینی : در این مرحله کودک از وسایل واقعی مانند اشیای دور و برخود و … استفاده می کنند. کودکان برای رسیدن به پاسخ مسائل عددی مطرح شده می توانند با دست این اشیا را لمس کنند ، حرکت دهند و به کار گیرند.

2-سطح تصویری : وقتی دانش آموز مهارت هایی را در مرحله عینی به دست آورد ، آموزش به سمت تصویری پیش می رود. این سطح نیمه عینی است چون دانش آموز هنگام حل مسائل ریاضی از تصاویر و چوب خط ها (علائمی روی کاغذ ) برای نشان دادن اشیای عینی استفاده می کند.

3-سطح انتزاعی : در این سطح دانش آموزان بدون کمک اشکال تصویری یا چوب خط ، فقط با استفاده از اعداد مسئله های ریاضی را حل می کنند.

?ناتوانی های یادگیری/ژانت لرنر / مترجم : عصمت دانش.