سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حافظه فعال

زمانی که افراد رانندگی می کنند و یا کفشهای خود را می پوشند مجموعه ای از حالت ها را به خاطر     می سپارند و هربار که این اعمال از نو انجام می شوند، به روشی سریعتر و خودآگانه تر به خاطر آورده می شوند. به این مکانیزم ذخیره بازسازی اطلاعات، “حافظه فعال” می گویند که عملکرد آن شباهت بسیاری به “حافظه پنهان” رایانه ها دارد. حافظه پنهان رایانه برای مثال این امکان را می دهد که به روشی بسیار سریع یک صفحه اینترنتی بازدید شده دوباره باز شود. مکانیزم تقوبت حافظه فعال باعث می شود که این حافظه تنها زمانی که به آن نیاز فعال شود و بنابراین در متابولیک مغز صرفه جویی می کند.(سرعت+سهولت+صرفه جویی)

مطابق نظر دانشمندان، حافظه فعال، بیشتر و بهتر از بهره هوشی می‌تواند موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کند.

        در بررسی های جدید مشخص گردیده یکی از مشکلات جدی  دانش آموزان دچار اختلال یادگیری نقص در مکانیزم حافظه فعال است. تشخیص  این ضعف و  ارائه برنامه های  درمانی جهت تقویت این حوزه می تواند بزرگی جهت رفع اختلال باشد.

 

تمرینات مربوط به تقویت حافظه فعال

1-     یادآوری عدد به صورت مستقیم( از 3 عدد شروع شده و گسترش می یابد)

2-     یادآوری عدد به صورت معکوس( از 3 عدد معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

3-     یادآوری کلمه به صورت مستقیم( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

4-     یادآوری کلمه به صورت معکوس( از 3 کلمه معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

5-     یادآوری تصویر به صورت مستقیم( از 3 تصویر شروع شده و گسترش می یابد)

6-     یاد آوری لیستی از هجاهای بی معنی( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

7-     یادآوری تصویر به صورت معکوس( از 3 تصویر معکوس شروع شده و گسترش می یابد)

8-     یاد آوری کلمه غیر مرتبط ( از 1 کلمه غیر مرتبط از بین 3 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد) توجه شود که این تفاوت ها به کاربرد-مفهوم- – رنگ و اندازه و شکل و….

9-     یاد آوری کلمات غیر مرتبط ( از 2 کلمه غیر مرتبط از بین 5 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد)

10-  یاد آوری جمله ( از جملات کوتاه 3 کلمه ای شروع شده و گسترش می یابد)

11-  یادآوری جمله( درست یا اشتباه بودن جمله را بیان کند و کلمه آخر جمله ها را بگوید( از 1 جمله شروع شده و تعداد جملات افزایش می یابد)

12-  تطبیق لیست کلمه یا لغت   .   یک سری کلمه گفته می شود بعد از چند ثانیه کلمات جدید بیان می شود.باید تشخیص داده شود که آیا کلمات قسمت اول با کلمات قسمت دوم یکسان است یا خیر.

13-  شمارش اعداد به صورت معکوس

14-  انجام محاسبات ساده ریاضی به صورت معکوس

15-  یاد آوری مکعب از روی صفحه  رنگی مشبک

16-  تمرین ماز