سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازی با تکه های میوه

?این بازی راهی عملی است تا کودکتان هم زمان مفهوم عدد و کسر را درک کند

 

✅به کودکان توضیح دهید خیلی چیزها را می توان به قسمت های مساوی تقسیم کرد طوری که دو یا چند نفر بتوانند از آن استفاده کنند
✅یک سیب را به دو قسمت تقسیم کنید و بپرسید حالاچند نفر می توانند از این سیب بخورند
✅سیب را چهار قسمت کنید و بپرسید حالا چند نفر می توانند از این سیب بخورند
✅اگر انجام این کار برای کودک آسان بود با پرتقال اینکار را شروع کنید و بخواهید که تکه های پرتقال را بشمارد
✅این دفعه به کودکتان یک خوشه انگور بدهید واز او بخواهید آن را بین خودش و شما تقسیم کند طوری که هر کدام از شما به تعداد مساوی از دانه های انگور داشته باشید .

?تحقیقات نشان داده است که: کودکان پیش دبستانی در یک نگاه می تواننددو تا سه شی را تشخیص دهند (اما بچه های بزرگتر می توانند تا هفت شی را تشخیص دهند ) . برای مشخص کردن تعداد اشیای بیش تر ، بچه ها باید آن ها را بشمرند . اشیایی که مانند دو مینوها در الگوهای خاص چیده می شوند ، بهتر به تشخیص اعداد در یک نگاه کمک می کنند.