سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیستم حسی جنبشی و حس عمقی

حس عمق چیست؟

حس عمق درک وضعیت مفاصل و عضلات در فضاست.

گیرنده های حس عمقی شامل گیرنده های دوک عضلانی،اندام گلژی و گیرنده های مکانیکی پوست می باشند.گیرنده های حس عمقی برای ایجاد حس تعادل و وضعیت در فضا،با سیستم وستیبولار همکاری می کنند.

همه عضلات و مفاصل در این روند دخالت دارند،اما مفاصل گردنی و نیز مفاصل پروگزیمال اندام مانند لگن و شانه در این زمینه اهمیت بیشتری داشته و بیشترین بازخورد را به سیستم اعصاب مرکزی وارد می کنند.

⁉ مشکل ادراک عمق

مشکل ادراک عمقی نوع دیگری از مشکلات ادراک حسی است که سبب می شود اطلاعات صحیح از ماهیچه ها و مفاصل که به موقعیت بخش های مختلف بدن مربوط می شود به مغز ارسال نشود.

با توجه به اینکه تشخیص دقیق میزان آسیب ادراک عمقی قابل اندازه گیری نیست،لذا اندازه گیری ادراک عمقی در کلینیک ها بسیار مشکل است،اما تجربه درمانگران با سابقه در این زمینه نشان می دهد که بسیاری از کودکان آسیب دیده مغزی در تفسیر اطلاعات ادراک عمقی با مشکل جدی مواجه هستند.

⁉ مشکل حس عمق

اختلال حس عمق عدم یا ناتوانی در دریافت طبیعی و تفسیر درست محرک های دریافتی از مفاصل، ماهیچه ها و عضلات است.

⁉ ویژگی های افراد دارای اختلال در حس عمق

1⃣ برخورد و تصادم با اشیا و وسایل موجود در پیرامون خود

2⃣ کمک گرفتن از دیوار و میله های پله به هنگام حرکت

3⃣ دست زدن مرتب به وسایل و اشیا دور و بر خود

4⃣ حرکت بر روی نوک انگشتان پنجه پا

5⃣ راه رفتن ناشیانه و رباتیک

6⃣ جلو و عقب کردن خود

7⃣ کشیدن و هل دادن اشیا

8⃣ فشار بیش از حد به مداد یا هر وسیله نوشتاری

9⃣ ناتوانی در برداشتن و حمل اشیا بویژه اشیا سنگین

? عدم رعایت فاصله به هنگام صحبت با دیگران

1⃣1⃣ تنه زدن به دیگران موقع راه رفتن