سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانستنی های ریاضی

پاکدلها – .پاره خط را می توانیم از دو طرف بخوانیم .

.دو خطی که همدیگر را قطع کنند محل قطع را نقطه ی تقاطع می گوییم .

.دو خطی که همدیگر را قطع کنند دو خط متقاطع می گوییم .

. هر گاه دو خط را هرقدر ادامه دهیم، همدیگر را قطع نکنند دو خط موازی( متوازی) می گویند .

.هر گاه دو خط همدیگر را قطع کنند،4 نیم خط به وجود می آید .

.هر گاه دو پاره خط همدیگر را قطع کنند 6 پاره خط به وجود می آید .

.اگردو خط راست همدیگر را قطع کنند به طوری که زاویه ی بین آن ها 90 درجه باشد دو خط را عمود می گوییم .

.اگر یک خط راست از وسط یک خط راست بگذرد و بر آن عمود باشد عمود منصف می گوییم .

.عمود منصف یعنی هم عمود است و هم نصف کرده است .

.عمود یعنی قطع کرده و زاویه ی راست تشکیل شده است .

.عمود و عمود منصف را نیز به وسیله ی گونیا رسم می کنیم .

.برای عمود و عمود منصف یک ضلع عمود گونیا را با خط راست موازی می کنیم و از ضلع دیگر خط می کشیم .

.گونیا دو ضلع عمود بر هم دارد، که با هم زاویه ی راست تشکیل می دهند .

.عددی که رقم آخر آن دهگان هزار باشد 5 رقمی است .

.عددی که رقم آخر آن یکان میلیون باشد 7 رقمی است .

.ارزش مکانی یعنی جایی که رقم قرار دارد .

.ارزش رقمی یعنی بزرگترین یا کوچکترین رقم عدد .

.بالاترین (بیشترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت چپ دارد.

.پایین ترین (کمترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت راست دارد .

.کمترین ارزش رقمی را کوچکترین رقم دارد و بیشترین ارزش رقمی را بزرگترین رقم دارد.

.برای خواندن یک عدد، عدد را 3 رقم ، 3 رقم از سمت راست جدا می کنیم.
(3 رقم اول یکی ها- 3 رقم دوم هزارها- 3 رقم سوم )

 

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)