سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نکاتی که معلم هنگام انتخاب متن هراملا باید توجه داشته باشد :

پاکدلها:

الف ) متن موردنظرحاوی جمله باشد واز انتخاب کلمه به تنهایی خودداری شود.
ب ) کلمات سازنده جملات متن ازحروفی تشکیل شده باشند که قبلا ً تدریس شده اند .
ج) کلمات خارج از متن کتابهای درسی ، ازبیست درصد کل کلمات بیشتر نباشد .
د) علاوه برجملات موجود در کتابهای درسی ، با استفاده از کلمات خوانده شده ،جملات دیگری هم درنظر گرفته می شوند .
ه ) درهرجلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشکل بوده اند نیز استفاده شودتابتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری کرد.
معلم یک بار با صدایی بلند ولحنی شمرده متن اولیه رااز روی تابلو می خواند واز دانش آموزان می خواهد بادقت به چگونگی تلفظ او گوش کنند . لازم است دقت شود که شاگردان به نوشتن ویادداشت کلمات برروی کاغذ یا میز اقدام نکرده ، فقط ضمن گوش دادن ،کلمات سازنده جملات متن را با حرکات چشم از روی تابلو تعقیب کنند.

گام دوم ،قرائت املا توسط معلم ونوشتن آن توسط دانش آموزان . معلم متن املا را از روی تابلو پاک کرده ، پس از آماده شدن دانش آموزان ، آن را با صدایی بلند ولحنی شمرده وحداکثرتا دوبار قرائت می کند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن کلمه به کلمه خود داری کرده ، متن را به صورت گروههای اسمی وفعلی یا جمله کامل قرائت می کند تا دانش آموزان با بافت جمله ومعنای آن آشنا شوند .
در پایان یک باردیگر متن املا را باسرعت مناسب تکرار می کند تا کند نویسان هم اشکالات خود را برطرف نمایند.
گام سوم ، تصحیح گروهی املاها وتهیه فهرست خطاهای املایی. معلم پس از جمع آوری املاها آنها را با استفاده از رهنمود زیرتصحیح وخطاهای املایی کلاس را جمع بندی می کند.

این گام با مشارکت کامل دانش آموزان انجام می شودو معلم بدون اشاره به نام آنها ،تک تک املاها را بررسی ومشکلات رااستخراج می کند. به این ترتیب که معلم املای اولین دانش آموز رادردست می گیرد وبه کمک یک دانش آموزکلمات یادشده رارونویسی می کند . سپس دومین املاء ، سومین و… رادردست می گیرد وبه کمک همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری ، صورت صحیح غلطهای املایی راروی تابلو ثبت می کند. البته هرجا که غلطها تکراری بودند جلو اولین مورد آن یک علامت (مثلا ً *) می زند. درپایان با شمردن غلطها ،اشکالات املایی دانش آموزان رااولویت بندی می کند .
گام چهارم :تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشکالات املایی استخراج شده ، دراین گام ، معلم با توجه به مهمترین وپرتعدادترین اشکالات املایی دانش آموزان با به کارگیری انواع تمریناتِ حرف نویسی وکلمه نویسی (که قبلا ً ازآنها یاد شد ) وهمچنین کلمه سازی وجمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)