سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهکار های عملی جهت آماده سازی کودک برای خواندن

پاکدلها: 1.کلمه ها و سپس جمله هایی به وی گفته شود تا او بلا فاصله و عینا تکرار کند . (تقویت حافظه شنیداری )
2. صداهای مختلفی از قبیل صدای حیوانات ــ باد و غیره را ضبط نمائید و از وی بخوا هید تا مثل آنها تقلید کند .
3. جمله های ناقص را بگویید تا وی ادامه آن را بطور مناسب کامل کند .
4. تعداد کلمه ها را به او بگوئید تا صدای مورد نظر را اگر در همان کلمه ها شنید دست بلند کند .
5. تعدادی دستورالعمل را به او بگوئید تا آنها را اجرا نماید . مثال، در را باز کن ، بخواب و …

6. چند کلمه را بگوئید و از وی بخواهید تا آنها را برعکس کند .
7. تمریناتی کتبی به اوبدهید تا آنها را انجام دهد .( در مو رد مفاهیم ریاضی ، چپ ، راست ، بالا ، پایین و غیره
8. تعدادی تصویر در اختیار وی قرار دهید سپس بخواهید تا شکل یا شکل های مورد نظر شما را از بین آنها پیدا کند .
9. تعدادی تصاویر ناقص را در اختیار وی قرار دهید و بخواهید تا آنهارا از روی نمونه کامل شده ، کامل کند .
10. تعدادی شکل را که رویدادی را نشان بدهد بطور نامنظم در اختیارش قرار دهید و بخواهید آنهارا بر اساس نظم منطقی ، شماره گذاری کند . (اگر بصورت پازل باشد مرتب کند .)

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)