سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تست هوش بینه

 تست بینه یک سنجش هوشی است که برای تمام سنین قابل اجراست و  آخرین نسخه از آزمون استنفورد –بینه می باشد که امروزه به عنوان جدیدترین و کاراترین ابزار موجود جهت سنجش هوش افراد قلمداد گشته و از میزان اعتبار بالایی برخوردار می باشد

  پنج عامل کلی تحت عنوان استدلال سیال ، دانش (توانایی متبلور) ، استدلال کمی ، پردازش دیداری –فضایی و حافظه فعال را هم در حیطه کلامی و هم در حیطه غیر کلامی اندازه گیری می کند .( این هوش آزما به گونه ای دقیق برای سنجش کودکان پیش دبستانی ، عقب ماندگی ذهنی و توانمندی های شناختی سطح بالا کارایی دارد بررسی دقیق عوامل پنجگانه سازنده هوش از نقاط مثبت نسخه نوین هوش آزمای استنفورد –بینه است که اطلاعات کاربردی را برای آزمونگران روان شناختی ارائه کرده و بسته های مناسبی را برای نیاز سنجی دقیق آموزشی و طراحی برنامه های موثر و کارآمد فراهم می سازد

در سال 1913پروفسور ترمن استاد دانشگاه استانفورد ،آزمون هوش بینه – سیمون را از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه ودر سال 1916 آن را برای جامعه ی آمریکا استاندارد کرد.
همچنین او تعداد سوالات را از 54 عدد به 90 عدد و محدوده ی سنی آزمون ها را از 3  الی 16 سالگی به 3  الی 18 سالگی گسترش داد. از طرف دیگر او برای اولین بار از فرمول بهره هوشی  که توسط اشترن روان شناس آلمانی  پیشنهاد شده بود استفاده کرد.
در سال 1937 (21 سال بعد) مریل استاد دانشگاه استانفورد بینه به ترمن ملحق شد و آنها به اتفاق به استاندارد کردن مجدد آزمون پرداختند که تغیراتی  هم در تنوع سوالات وهم در ساخت آزمون ایجاد کردند.از جمله این تغیرات عبارتند از:
الف) تعداد ماده سولات آزمون (1916)از 90 عدد به122 عدد افزایش داده شد
ب) محدوده سنی آزمودنی ها از یک طرف تا 2 سالگی و از طرف دیگر تا بزرگسالی و همچنین  بزرگسالی گسترش یافت.
ج) از 2 سالگی تا 5سالگی به علت رشد سریع فرآیندهای شناختی کودکان برای هر 6 ماه به جای یک سوال سوالات جداگانه منظور شد
د) برای سالهای13،11و14که در آزمون بینه – سیمون و آزمون 1916سوال در نظر گرفته نشده بود سوال ابداع گردید
ه) آزمون دارای دو فرم موازی ،ل وم  با دو دفترچه ی پرسش جداگانه گردید.سوالات دفتر چه م به منظور بازآزمایی یا تحقیق به کار گرفته می شدند این سوالات اگرچه از نظر موضوع تا حد امکان با سوالات فرم  ل یکسان بودند ولی از نظر محتوا با آنها فرق داشتند.
مریل 23 سال بعد در سال 1960 آزمون را دوباره شروع کرد.در این تحقیق نیاز به تغییر ماده سوالات احساس نمی شد لیکن از پاسخ آزمودنی ها به منظور ((شناسایی سطح دشواری سوالات ))در فاصله زمانی آزمون قدیم و آزمون جدید استفاده گردیدنتیجه این تحقیقات منجر به ادغام سوالات فرم های م و ل در یکدیگر وتبدیل آنها به یک دفترچه ی واحد با علامت اختصاری م-ل  گردید.از طرفی دیگر در این تحقیقات برای اولین بار از (هوشبهر انحرافی) به جای (هوشبهر نسبی ) استفاده شدو این امر امکان مقایسه آزمودنی

را با هم افزایش داد.
هوشبهر انحرافی نمره های معیاری بودند که میانگین آنها 100وانحراف معیار آنها 16 انتخاب شده بودند
تحقیقات 1972از سوی آر.ال ثورندایک وهمکارانش به منظور هنجاریابی مجدد سوالات دفترچه م- ل انجام شدند بدون اینکه تغییری در انتخاب ماده سوالات آنها ایجاد شود به دو دلیل به مراجعه ی مجدد دفترچه ها رفتند:
1) روان شناسان بالینی در مدت 12 سالی که از تحقیقات 1960 می گذشت عملا دریافتند که کاربرد دفترچه های م،ل به جای دفتر چه های (م-ل)منجر به تشخیص های دقیق تری در جلسات روان سنجی  می گردد.
2) آنها با استفاده از دفترچه های تنظیم شده ی سال 1960 بدون مراجعه به دفترچه های1937 عملا امکان بازآزمایی مجدد آزمودنی را با فرم های همتا از دست می دادند در حالی که این باز آزمایی ها برای بررسی  میزان پیشرفت آن دسته از کودکانی که کاملا ضروری بو دند که بر اثر اختلالات یادگیری تحت درمان برنامه های (توان بخشی)یا(باز آموزی) بودند.
تحقیقات سال1986 را باید نوعی تاثیر گذاری سبک آزمون سازی وکسلر بر روی آزمون استانفورد بینه تلقی نمود این تحقیقات از سوی ثورندایک وهمکارانش انجام شدندومنجر به چاب فرم 1986 آزمون گردیدند.
در این تحقیقات سئوالات بجای اینکه به صورت مقاطع سنی متوالی دسته بندی شوند به صورت خرده آزمونهای 15 گانه تنظیم شدند.ملاک قرار دادن سئوالات در خرده آزمونها وجوه مشترک محتویات آنها بود و عناوین زیر را برای خرده آزمون ها در نظر گرفتند:
گنجینه لغات          حافظه ی مهره ها            درک کمی
حافظه ی جمله ها      تحلیل الگوها             درک وفهم
مهمل یابی               حافظه ی اعداد             کپی کردن
حافظه ی اشیا           ماتریس ها                  سری اعداد
تاکردن وبریدن کاغذ      روابط عمومی      ساختن تساوی ها
در هر خرده آزمون سئوالات از ساده به دشوار شماره گذاری شده بودند وسنجش باسوالی شروع می شودکه مناسب سن وتوانمندی آزمودنی بود.
بعد از اجرای آزمون نمرات خام هر یک از خرده آزمونها  به نمرات تراز شده با میانگین 50وانحراف معیار 8تبدیل می شد آزمودنی به این ترتیب دارای 15 نمره می شد که هر کدام یکی از وجوه کارکرد هوشمندانه ی او را نشان می داد.
سپس این نمرات در 4 حوزه ی محتوایی آزمون با میانگین 100وانحراف معیار 16 تبدیل می شدند.

آزمون:

فرم سنتی آزمون استانفورد بینه در حال حاضر دارای دو دفترچه ی پرسش،یک دفترچه ی تصاویر وتعدادی ابزار سنجش از جمله مهره ها،کلید،چاقو،عروسک و…می باشد که همه در یک کیف بزرگ به روان شناسان واگذار می شوند.

هر دفترچه ی پرسش شامل 122ماده سوال است وبرخی ازماده سوالات به سئوالات کوچکتر تقسیم می شوند سئوالات به ترتیب دشواری در مقاطع سنی مختلف از 2 سالگی الی 14 سالگی و بزرگسالی توزیع شده اند.

موضوع سئوالات مربوط به کودکان در مورد هوش حسی- حرکتی وموضوع بزرگسالان هوش انتزاعی می باشد.

این آزمون برای سنجش هوش کودکان ٢ ساله تا افراد بزرگسال تدوین شده است. در این آزمون مفهوم هوشبهر انحرافی به‌کار رفته است. هوشبهر انحرافی نمره ی استانداردی است که در آن میانگین برابر ١٠٠ و انحراف معیار ١۶ است. اگر هوشبهر کسی در این آزمون ١٠٠ یا نزدیک به آن باشد، بهنجار یا طبیعی و یا متوسط تلقی می شود.
افراد عقب مانده ی ذهنی دست‌کم دو انحراف معیار پایین تر از میانگین و افراد سرآمد دست‌کم دو انحراف معیار بالاتر از
میانگین نمره می گیرند

منبع : سایت مرکز توان بخشی ایران

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)