سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردهای آموزش برای حل مشکلات نارسانویسی، راهبردهای آموزشی درمان نارسانویسی، درمان اختلال نوشتن، عوامل موثر در ایجاد نارسا نویسی

ارزیابی و تخمین سطح خواندن

 ارزیابی خوانـــدن

 برای ارزیابی خواندن از مواد آموزشی و روش تدریس عمومی استفاده می‌شود.

 پارامترهای سنجش غیر رسمی

1) تشخیص کودکی که سطح خواندن او به صورت قابل توجهی زیر حد کلاس است.

2) مشاهده خطاها و سبک خواندن کودک.

3) تعیین توانایی برای یادگیری خواندن در سطح کلاسی.

4) عوامل دخیل در کُند آموزی خواندن.

5) ترکیب اطلاعات به دست آمده و طراحی برنامه‌ای برای ترمیم.(کرک، چالفانت، 1377)

 تخمین سطح خواندن

– سطح خواندن شفاهی: وادار کردن کودک به پاراگراف‌هایی از کتاب‌های مختلف کلاس‌های ابتدایی که به صورت شفاهی و بلند خوانده شود. یعنی از هر پایه یک پاراگراف نوشته شود.

 – سطح خواندن خاموش (صامت خوانی): وادار کردن کودک به صامت خوانی از روی کتاب‌های فارسی سطح ابتدایی. سپس سؤالاتی پرسیده می‌شود تا درک مطالب او تعیین گردد، آنگاه سطح آموزشی او را تخمین می‌زنیم.

 – سطح خواندن لغات (بازشناسی): آزمون کودک در خواندن لغات جداگانه که از کتاب‌های پایه‌ی ابتدایی نوشته شده ارزیابی می‌شود. توجه به این نکته مهم است: الف) سطح خواندن لغات.
ب) تعداد خطاها. ج) سبک برخورد با لغات.

 – افتراق لغات: لغاتی به کودک داده می‌شود و آن را در میان لغات دیگر بازشناسی می‌کنند و به یاد می‌آورند. مثلا پسر، پدر، داس، با، سرد، آب اگر دانش‌آموز فقط یک یا دو کلمه از این مجموعه را بخواند معلم به او می‌گوید: یکی از این کلمات پسر است. به کلمات نگاه کن و کلمه مورد نظر را به من نشان بده و از کلمات دیگر هم به همین روش استفاده می‌کنیم. با این روش مشخص می‌شود که کودک قسمتی از لغات را می‌شناسد و بر همان اساس آن‌ها را از همدیگر جدا می‌کند. (کرک،چالفانت،1377)

شما والدین یا آموزگار عزیز  می توانید به راحتی انواع اختلالات یادگیری را بطور دقیق و مشخص تشخیص داده و بررسی نموده و تمرینات مناسب خود را تهیه و تا حد امکان مشکل درسی فرزند خود را درمان نمایید.

برای مشاهده فایل های تشخیصی و تمرینات درمانی و …اینجا کلیک نمایید.