سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اختلال ریاضی را بشناسیم

لرنر معتقد است که: بسیاری از دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری با مشکلات عمده ای در زمینه ریاضیات مواجه می شوند. اغلب این مشکلات در دوره دبستان خود را نشان می دهد و تا پایان دوره راهنمایی و دبیرستان ادامه می یابد. در این گروهکودکان نقص جدی در یادگیری مهارت های ریاضی از شناخت اعداد گرفته تا عملیات ریاضی و مسائل مربوط به ادراک فضایی و حل مسئله دارند . معمولا این مشکل به حدی است که در تحصیل و زندگی روز مره مرتبط با مهارت های ریاضی ایجاد اختلال کرده است ومعمولا ربطی به مشکلات حسی ( بینایی و شنوایی ) و امکانات آموزشی ندارد.

دراینجا برخلاف دیدگاه نادرست عامه مردم که به عدم استعداد فرد در درس ریاضی تکیه دارند ؛ علت واقعی نقص در یادگیری مهارت های مربوط به ریاضی می باشد که با نامهای دیس کالکولی یا اختلال در محاسبه مشخص می شوند .

در اینجا نیز ممکن است یک یا تعدادی از مهارت های مختلف به شرح زیر دچار اشکال شوند .
1- مهارتها ی زبانی : نقص در درک یا نام گذاری اصطلاحات ریاضی ( عملیات) ، مفاهیم و رمز گشایی یا حل مسائل نوشته شده با نمادهای ریاضی .
2- مهارت های ادراکی : مثل باز شناسی یا خواندن نمادهای عددی یا علائم حسابی و گروه بندی اشیا ء
3- مهارتهای توجه : مثل رونویسی درست از اعداد و اشکال ، به یا د سپردن عددی که به ستون بعد اضافه می شود و رعایت علائم ریاضی .
4- مهارتهای ریاضی : مثل پیروی از توالی مراحل ریاضی ، شمارش اشیا ء و یادگیری جدول ضرب . نکته قابل توجه آنکه گاهی در این گروه نقص در مهارت های پایه ای تر مانند در ک مفاهیم متضاد مانند ( سبک و سنگین ، بسته و باز ، پر و خالی ، چپ و راست ؛ دور و نزدیک ، درک ارزش پول ، درک زمان ( گفتن ساعت ) و یا فتن جهت ها ی مختلف ) نیز دیده می شود که اهمیت آنها نباید از نظر دور ماند .

علائم اختلال ریاضی
الف: مشکلات مربوط به اعداد
– شمارش طوطی وار : کودک در شمارش اعداد مشکل دارد و شامل رعایت توالی اعداد ، ویا خود شمارش می شود.
– مفهوم عدد : مثلا کودک مفهوم عدد 3 را نمی داند یعنی نمی تواند 3 مهره را جدا کند .
– ارزش عدد : کودک نمی داند 3 از 2 بزرگتر است و بر عکس .
– خواندن عدد : ممکن است در خواندن اعداد و یا خواندن اعداد شبیه به هم اشتباه کند مثلا 2و 3 ، 4و6 یا جهت خواندن را رعایت نمی کند مثلا 12 را 21 می خواند . ( در موارد شدید حتی قادر به خواندن عدد نیست )
مشکلات نوشتن
– کپی عدد : هنگام رونویسی عدد مشکل دارد .البته این موضوع ارتباط مستقیمی با اختلال در نوشتن دارد . – نوشتن عدد : نوشتن عدد نیاز به استفاده از حافظه دارد . بنابراین گاهی کودک شکل عدد را فراموش
می کند و یا اعداد شبیه به هم را اشتباه می نویسد . مثلا 3 را 2 می نویسد ( مربوط به توجه ) یا شکل عدد را
نمی داند یعنی 3 را 5 می نویسد. گاهی مشکل مربوط به جهت یابی است و عدد را وارونه می نویسد مثلا 27 را 72 می نویسد .

عملیات ریاضی
– علامتها را نمی شناسد : کودک نمی داند + یعنی جمع بنابراین ممکن است اشتباه کند یعنی 1=2+3
– مفهوم عملیات را نمی داند : کودک مفهوم جمع یعنی اضافه شدن ، منها یعنی کم شدن را نمی داند .
– اشکال در نحوه عملیات : گاهی کودک هنوز از انگشتان برای عملیات استفاده می کند ، این موضوع در سطوح بالاتر مانند جمعهای اعداد دورقمی و… مشکلات بیشتری را ایجاد می کند .
– اشکال در درک ارزش مکانی : کودک یکان و دهگان و در نتیجه انتقال عدد به ستون بعدی را نمی داند ویا در زیر هم نویسی اعداد مشکل دارد. این مشکل در ضرب اعداد بیشتر نمود پیدا می کند .
– حل مساله : گاهی کودک علیرغم اینکه عملیات ریاضی بلد است، در درک مسایل ریاضی مشکل دارد و نمی تواند روابط بین اجزای مساله را درک کند.

درمان اختلال ریاضی
روشهای درمانی زیادی برای اختلالات یادگیری ریاضی بیان شده است که چند مورد از آنها را در مقاله آورده ایم و به جهت ضیق وقت در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره می نمائیم که توسط مونتاگیو و باس در سال 1986 بصورت مراحل هشت گانه زیر بیان شده است:
1- مسئله رابا صدای بلند بخوانید.
2- مسئله را با صدای بلند توضیح دهید.
3- داده ها را در ذهن خود مجسم کنید.
4- مسئله را با صدای بلند بیان کنید.
5- راجع به مسئله با صدای بلند فضیه سازی و فکر کنید.
6- جواب مسئله را با صدای بلند تخمین بزنید.
7- جواب را محاسبه کنید و بگوئید.
8- با استفاده از فنون خود پرسشگری جواب مسئله را برسی کنید و از خود بپرسید که آیا جواب معنی دار است یا نه.

درمان به روش حل مسئله
لرنر معتقد است که: حل مسئله برای دانش آموزان که دارای مشکلات یادگیری هستند مشکلترین قسمت ریاضیات می باشد، که نیاز به تمرینات و راهنمایی های زیادی دارند.
برای حل مسئله دانش آموزان باید اطلاعات را به گونه ای تحلیل و تفسیر کنند که بتوانند به انتخاب و تصمیم گیری بپردازند. لازمه این مسئله این است که دانش آموزان بدانند مفاهیم ریاضیات را چگونه بکار گیرند و از مهارتهای محاسبه ای در موقعیتهای جدید یا متفاوت چگونه استفاده کنند.

ارزیابی اختلالات ریاضی
برای ارزیابی توانائیهای دانش آموزان جهت دادن مسئله می توان از روشهای زیر استفاده نمود:
1- آزمونهای رسمی: این آزمونها انواع متعدد و متنوعی دارند، که میتوان بنابه تشخیص و موقعیت از هرکدام از آنها و یا بصورت ترکیبی از آنها استفاده نمود. این آزمونها عبارتند از: آزمونهای زمینه یابی استاندارد، زمینه یابی گروهی، انفرادی پیشرفت، آزمونهای تشخیصی ریاضیات
2- مقیاسهای غیررسمی: که شامل پرسشنامه های غیر رسمی، مصاحبه های بالینی، تحلیل خطاهای ریاضی ( شامل: ارزش مکانی، اعمال محاسبه ای، استفاده از پردازش غلط و تمرین از راست به چپ) ، ارزیابی براساس برنامه درسی
اصول آموزش به دانش آمزان دچار ناتوانی های یادگیری ریاضی
1- تدریس پیش نیازهای یادگیری ریاضیات
2- گذر از مفاهیم عینی به انتزاعی
3- فراهم کردن فرصتهایی برای تمرین و مرور
4- آموزش تعمیم دهی آموخته ها به موقعیتهای جدید
5- تدریس اصطلاحات ریاضی
6- توجه به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان
7- ایجاد زیربنایی محکم از مفاهیم و مهارتهای ریاضی
8- تدارک برنامه ای معادل برای ریاضیات
9- فعالیتهایی متناسب برای تدریس: از جمله بازیهای مربوط به طبقه بندی، ردیف کردن، جفت کردن، شمارش، تشخیص اعداد و ……
10-تدریس مهارتهای ریاضی: مثل چهار عمل اصلی، کسرها، اعمال محاسبه ای
11-تدریس حل مسئله: استفاده از مسئله های کلامی، شفاهی، دیداری، ساده کردن، بازگو کردن، ارزیابی اطلاعات داده شده، مسئله های تکمیلی و تفکر
12-استفاده از فناوریهای نوین در آموزش ریاضیات: مثل ماشین حساب، رایانه

نتیجه گیری
با توجه به نبود تعریفی جامع و کامل از اختلالات یادگیری آمارهای قابل اطمینانی از اختلالات یادگیری در بین افراد وجود ندارد، اما آنچه که مسلم است افراد دارای اختلالات یادگیری نباید مترادف با افرادی چون عقب مانده های ذهنی و دارای ضایعات مغزی در نظر گرفته شوند. اختلالات یادگیری درحوزه های مختلفی می تواند بصورت تنهایی و یا حتی ترکیبی در افراد ظاهر شوند، که یکی از آنها اخلالات یادگیری ریاضی می باشد. برای تشخیص افراد دارای اختلالات یادگیری ریاضی باید ملاکهای تشخیص، علائم و انواع آن مورد بررسی و شناسایی علمی قرار گیرد، تا بتوان راه حل و درمانی برای آنها پیدا نمود. برای درمان افراد داری اختلالات ریاضی می توان از روشهای مختلف که یکی از مهمترین آنها حل مسئله هست استفاده نمود. ولی قبل از اقدام به درمان اطلاع از میزان اختلال، ارزیابی و اصول آموزش و ارزشیابی و مسایل روانشناسی و روانشناختی برای درمانگر بخصوص معلمان در تدریس الزامی است.
پیشنهادات
براساس مطالعات انجام شده و مطالبی که در مقاله حاضر آمد پیشنهادات زیر جهت حل مشکل افراد دارای اختلالات یادگیری ریاضی بصورت مختصر ارائه می شود. امید است که مورد استفاده همکاران محترم و افرادی که به نحوی با چنین افرادی سروکار دارند قرار گیرد.
1- آموزش علمی و عملی به همکاران و یا افرادی که با افراد دارای اختلالات یادگیری ریاضی سروکار دارند جهت شناسایی اینگونه افراد.
2- برگزاری دوره هایی جهت آموزش همکاران با نحوه تدریس ریاضی به افراد دارای اختلالات ریاضی.
3- استفاده از فناوریهای نوین و یافته های علمی در آموزش ریاضی به اینگونه افراد.
4- هم سطح قرار ندادن اینگونه از افراد با افرادی چون عقب مانده های ذهنی و ضایعات مغزی و …
5- حفظ ارزشهای اخلاقی و تکریم اینگونه از افراد در محیط اجتماعی و مدارس بخصوص در زمان آموزش.

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)