سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خصوصیات ذهنی کودک پیش دبستانی:

 • تا عدد ۱۰ و گاهی بیشتر را از حفظ می‌شمارد (مهارت زبانی) و در پایان این دوره می‌تواند تعدادی از اشیا را نام ببرد.
 • مفاهیمی مثل اول، وسط، آخر، پهلو، پشت، رو، زیر و عقب را درک می‌کند.
 • ارتباط متناظر اعداد و اشیا را درمی یابد.
 • محاسبات ساده، مثل جمع و تفریق های ساده تا ۵ را می‌تواند با مثال های عینی انجام دهد.
 • مجموعه سازی می‌کند؛ می‌تواند دو مجموعه از اشیا را بشمارد، با هم مقایسه کند و بین اعضای دو مجموعه تناظر یک به یک برقرار کند.
 • مفاهیم راست و چپ را تشخیص می‌دهد و رابطه کل و جزء را درک می‌کند.
 • می‌تواند براساس قوانین خودساخته، اجسام و کودکان این سـال ها را با کنجکاوی و توجه نسبت به خود و اطرافیان و اشکال هندسی را طبقه بندی کند؛ مثلاً وسایل خانه عروسکش را براساس کارایی آنها در اتاق قرار می‌دهد یا اشیا را طبق شکل یا رنگ آن ها طبقه بندی می‌کند و دلیل این کار را توضیح می‌دهد. این قدم بزرگی است؛ زیرا کشف علت طبقه بندی بسیار اهمیت دارد.
 • مفاهیمی مانند نرمی، سختی، زبری، صافی، خشکی و خیسی را درک می‌کند.
 • مفاهیمی مانند خیلی، مقــداری و چند تا را درک می‌کند.
 • تصاویری که از انسان در نقاشی‌هایش می‌کشد کامل تر شده است، قبل از شروع نقاشی درباره آنچه دوست دارد بکشد، تصمیم می‌گیرد.
 • از میان اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و تلفن منزل خود، برخی موارد را می‌داند.
 • به درک مفاهیم پولی علاقه مند است و می‌تواند برخی ازسکه ها را تشخیص دهد.
 • مفهوم شباهت ها و تفاوت ها را درک می‌کند.
 • درباره وقایع و حوادثی که رخ می‌دهد تا حدودی می‌تواند به زبان کودکانه صحبت کند.
 • روزهای هفته را به ترتیب نام می‌برد.
 • به جورچین (پازل) ها، بازی با کارت های مختلف، مار و پله و دوخت و دوز و… علاقه نشان می‌دهد.
 • نسبت به حوادث اطراف خود و آنچه در آن می‌گذرد کنجکاو است.
 • چند شعر و آواز کودکانه را از بر می‌کند و از شرکت در گروه های سرود لذت می‌برد
 • به بدن، غذا، بهداشت و ظاهر و لباسش در حد کودکانه توجه نشان می‌دهد.
 • پسرها زودتر به درک حجم و فضا می‌رسند؛ به همین دلیل آسانتر از دخترها می‌توانند شکل خاصی را در یک زمینه پیچیده پیدا کنند
 • کنجکاو و پرسشگر است و به دنبال رابطه علت و معلولی پدیده هاست که یکی از مهمترین مراحل مهارت حل مسئله است
 • مفهوم ترتیب را درک می‌کند و می‌تواند با استفاده از اشیا و اشکال مختلف سریسازی کند
 • مقدار طول و عرض را می‌تواند آرام آرام به خاطر بسپارد

پکیج کامل تقویت مهارتهای پیش دبستانی برای تقویت موارد فوق گزینه مناسبی می باشد.برای مشاهده کلیک نمایید