سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در زیر به ذکر چند راه حل می پردازیم:

برخی راه حل های پیشنهادی

مشکل در …..

· استفاده از صداهای ضبط شده در یک محیط شلوغ و تشخیص صداهای موجود در آن

· استفاده از صداهای ضبط شده در یک محیط شلوغ و دنبال کردن یک صدای به خصوص در آن

پیوند شنیداری صدا در زمینه

· پر کردن قوطیهایی از چیزهای مختلف مثل شن و ماسه، نمک، حبوبات و …. و تلاش کودک برای بازیابی قوطی هایی که محتویات مشابه دارند از روی صدای حاصل از تکان دادن آنها

تشخیص شنیداری

(افتراق شنوایی)

· شنیدن صداهای متوالی در یک نوار ضبط شده و بعد مرتب کردن تصاویر مربوط به صداها

حافظه شنیداری

· تک تک بیان کردن حروف یک کلمه و یا کلمات یک جمله و یا جملات یک داستان کوتاه و تکرار مجدد و به هم پیوسته آنها توسط کودک

· بازی انتقال یک جمله یا پیغام بین بچه ها و مقایسه پیام انتهای مسیر با پیام ابتدایی و پیدا کردن دلیل تفاوت های ایجاد شده در طول مسیر

ترکیب شنیداری

برخی راه حل های پیشنهادی

مشکل در …..

· پیدا کردن یک یا چند تصویر مخفی در یک زمینه و علامت زدن، نشان دادن و یا رنگ کردن آنها

· پیدا کردن تفاوتهای موجود در دو طرح به ظاهر کاملا شبیه

· پیدا کردن شباهتهای موجود در دو طرح به ظاهر کاملا متفاوت

مهارت تشخیص شکل در زمینه (افتراق بینایی)

· بازی تو آینه من هستی! (تکرار حرکتهای مربی توسط کودک)

· نشان دادن یک تصویر و بعد مطرح کردن پرسشهایی از تصویر (پشتِ در چی بود؟ روی سرش چی داشت؟ و….. )

· چیدن قطعات با یک الگوی مشخص و یا ساخت سازه های ساده از روی یک الگو

درک ارتباطهای فضایی

· کپی کردن اشکال هندسی

· تکمیل شکلهای مختلف هندسی که ناقص رسم شده اند

· پیدا کردن و رنگ آمیزی اشکال هندسی

· تمرین ها و بازی های مختلف با هدف شناخت اشکال

ادراک شکل

· جابه جا کردن اشیاء، وسایل و یا اشخاص و تلاش برای تشخیص تغییرات ایجاد شده

· نشان دادن یک تصویر و بعد مطرح کردن پرسشهایی از تصویر بدون دیدن تصویر

· حذف یک تصویر یا کلمه از میان مجموعه ای از تصاویر و کلمات و تلاش کودک برای به خاطر

آوردن تصویر یا کلمه حذف شده

· تشخیص قسمت های حذف شده اشکال، حروف و یا اعداد

حافظه دیداری

· نقاشی با انگشت

· ساخت پازل

· رسم خطوط موازی با فواصل مختلف و رسم خط توسط کودک بین این خطوط

· استفاده از مازها

· پر رنگ کردن نقطه چینها

· عبور دادن نخ از سوراخ (مثل نخ کردن مهره ها)

· ضربه زدن هدفمند به توپ با دست و پا

· بازی با توپ و راکت

· هدفگیری (بازی هایی مثل دارت، بولینگ و….)

· حرکت کردن با یک ظرف آبِ پر بدون ریختن آن یا حرکت کردن با یک زنگوله در دست

بدون به صدا در آمدن آن

در هم آمیختگی دیداری- حرکتی

برخی راه حل های پیشنهادی

مشکل در …..

· طی کردن یک مسیر مشخص با الگوی حرکتی مشخص

· طی کردن یک مسیر مشخص با تغییر الگوی حرکتی در طول مسیر

· لی لی کردن

· طناب بازی

· توپ بازی

مهارت های حرکتی درشت

· خمیربازی یا بازی با خاک رس

· مچاله کردن کاغذهای باطله

· قیچی کردن با الگوهای متفاوت (از آسان به سخت)

· بستن و باز کردن دکمه، زیپ و یا بند کفش

· بازی با پیچ و مهره و قفل و کلید

· رسم خطوط و نقاشی کردن با چوب روی خاک

مهارت های حرکتی ظریف

· راه رفتن روی یک خط رسم شده

· بازی با چیزی روی سر که در حین بازی نباید بیفتد

· حفظ تعادل روی تخته تعادل

· راه رفتن و حفظ تعادل روی مسیری که با یک تخته و با فاصله مشخص از زمین،

بین دو پایه محکم شده است.

· ساخت یک ترازوی ساده و بازی با آن

مهارت های تعادلی

· بازی تو آینه من هستی! (تکرار حرکتهای مربی توسط کودک)

· پیروی از یک دستورالعمل مشخص شفاهی یا کتبی به عنوان مثال برای پیدا کردن گنج

· بازی هایی که در آنها جهت حرکت اهمیت دارد مثل مارپله

مهارت های جهت یابی

و تشخیص جوانب

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)