سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه حافظه بینایی را تقویت کنیم؟

۱_با ۵ مکعب عدد مکعب یا قوطی کبریت طرح ساده ای بسازید، 20 ثانیه فرصت دهید کودک نگاه کند بعد طرح را بپوشانید و از کودک بخواهید آن را بسازد.
طرح های ساده پیشنهادی عبارتند از:
قطار
برج
پله، پل، هواپیما، گل، و….

۲_ تعدادی تصویر درمقابل کودک قرارداده و از وی بخواهید به تصاویر نگاه کند.(حدود۱۰الی ۲۰ثانیه)
سپس تصاویر را برگردانید. از کود‌ک بخواهید هر تصویر را که گفتم نشان دهد.
در ادامه از وی بخواهید هر تصویر را که نشان دادم نام ببرد.

برای یک کودک کم توان ذهنی از دو تصویر شروع کنید .و بتدریج تعداد تصاویر را افزایش دهید.

۳_ تعدادی کارت که روی هرکدام یک کلمه نوشته شده باشد درمقابل کودک قرارداده و از وی بخواهید به کلمات نگاه کند.(حدود۱۰الی ۲۰ثانیه)
سپس کارت ها را برگردانید. از کود‌ک بخواهید هر کلمه را که گفتم نشان دهد.
در ادامه از وی بخواهید هر کارت را که نشان دادم نام ببرد.

۴_ تعدادی تصویر درمقابل کودک قرارداده و از وی بخواهید به تصاویر نگاه کند.(حدود۱۰الی ۲۰ثانیه)
سپس تصاویر را جمع کنید.
پس از مکث کوتاهی تصاویر را مقابل کودک بگذارید، (بجز یک تصویر).

و کودک باید تصویری که حضور ندارد را شناسایی نماید.
برای یک کودک کم توان ذهنی از دو تصویر شروع کنید .و بتدریج تعداد تصاویر را افزایش دهید.

۵_ تعدادی کارت که روی هرکدام یک کلمه نوشته شده باشد درمقابل کودک قرارداده و از وی بخواهید به کلمات نگاه کند.(حدود۱۰الی ۲۰ثانیه)
سپس کارت ها را جمع آوری نمایید. پس از مکث کوتاهی کارتها را مقابل کودک بچینید( بجز یک کارت)
در ادامه از وی بخواهید کلمه ای را که نیست شناسایی نماید.

در صورت مهارت تعداد دو یا سه کارت را مخفی نمایید تا کودک آنها را شناسایی نماید.

۶_ یک تصویر که دارای جزئیات زیادی می باشد( مانند منظره )
به کودک نشان بدهید تا به تمام جزئیات آن نگاه کند(20ثانیه).
سپس تصویر را بردارید، و از کودک بخواهید هر آنچه دیده نام ببرید.

همچنین می توانید از محتوای تصویر سوال بپرسید.
مانند تعداد پرندگان، رنگ لباس، نوع میوه درخت، و….

 

برای مشاهده تمرینات تخصصی تقویت ادراک دیداری ، حافظه دیداری، توالی دیداری و.. اینجا کلیک نمایید