سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهکارهای افزایش دقت و توجه در کودکان:

?️ بازی مارپیچ یا هزار راه (ماز) بر روی کاغذ و یافتن راه خروج از آن توسط کودک
?️ استفاده از پازل های مختلف.
?️ از کودک بخواهید چشمانش را ببندد و یک شکل هندسی در ذهنش مجسم کند و سپس آن را بر روی کاغذ بکشد و در مرحله بعدی با چشمان بسته، شکل پیچیده تری را نیز بر روی کاغذ طراحی نماید.
?️ یک لیوان سر خالی از آب را انتخاب کرده و از کودک بخواهید درون آن تعدادی سکه بیندازد، طوری که آب سر ریز نشود. در مرتبه بعد به تعداد سکه ها اضافه شود و می بایست طوری سکه ها را در آب بریزد که آب سر نرود! می توان به جای سکه از میخ ریزه هم استفاده نمود.
?️ پیدا نمودن شکل مورد نظر در میان اشکال مختلف در یک تصویر.
?️ ظرفی از حبوبات را تهیه کرده و از کودک بخواهید تا یکی از انواع آن را جدا کند. در مرحله های بعد خواهان جمع آوری حبوبات ریزتر شوید و با کرومتر میزان زمان و سرعت جداسازی حبوبات و خطاهای آن ها را یادداشت نمایید.
?️ از کودک بخواهید که ده خط یازده سانتی متری رو ی کاغذ بکشد و با قیچی دقیقا روی خطوط را بچیند. زمان یادداشت شود. هر روز یک خط به خطوط اضافه شود تا روز دهم به بیست خط رسیده با همان زمان روز اول.
?️ دو تصویر که مشابه هم هستند اما در یک یا چند مورد جزئی با هم اختلاف دارند، به کودک نشان داده و از او خواسته شود تا تفاوتها و تشابهات تصاویر را پیدا کند.
?️ عواقب بی دقتی را به کودک متذکر شوید به عنوان مثال: “پلاک منزل مان ۱۲ است اگر ۱۳ بنویسیم نامه به در خانه مان می آید؟!”
?️ به کودک رویکردهای شناختی را آموزش دهید به عنوان مثال اول ببین، بعد بشنو، سپس فکر کن و در آخر انجام بده!
?️ هر فعالیتی که هماهنگی چشم و دست در آن لحاظ شده باشد مانند بازی دارت، تیله بازی ، ….برای این کودکان در نظر گرفته شود

 

برای مشاهده تمرینات تقویت دقت و تمرکز و تمرینات مناسب بچه های بیش فعال اینجا کلیک نمایید