سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها:

بسیاری از دانش آموزان عادی در اختلالات ویژه یادگیری با اینکه هیچگونه ضایع اساسی در اندام حسی خود ندارند در یک دنیای ادراکی نامطلوبی زندگی می‌کنند و به صورت محدود و ناقص در فراگیری دروس از شیوه های ذیل بهره می‌گیرند??

1. یادگیری تو سعه – محور :

این دانش آموزان به صورت گام به گام و به صورت روشمند به شکل پازل قطعات دانش را کنار یکدیگر قرار می‌دهند و دانش بیشتری کسب می کنند.
2. یادگیرنده شهودی شیوه یادگیری این دانش آموزان طبق منطق سنتی یا بر حسب زمان یا دارای توالی کام به گام نیست.

آنها به صورت جهشی در جهت های مختلف از طریق بینش ناگهانی و
تامین های معنادار و دقیق که ناشی از یک روش غیر روشمند جمع آوری اطلاعات و تجربه است مطالب را یاد می گیرند.

3. متخصص حسی.:

این دانش آموزان برای ساخت مفاهیم معنا دار – فقط بر یک حس اتکا دارند.

4. تعمیم حسی:

این دانش آموزان برای جمع آوری اطلاعات و کسب بینش از کلیه حواس و یا بیشتر حواس خود استفاده می کنند.

5. از نظر عاطفی فعال:

این دانش آموزان در کلاسی که بار عاطفی زیاد دارد . بهترین عملکرد را دارند
معلم از طریق شعر-نمایش – توصیف های شیرین در گیر مطالب یاد گیری می شوند.
بحث داغ و آزادو تعامل مخالف و موافق موجب یادگیری بهتر می شود

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)