سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیت هایی جهت تقویت مهارتهای زبانی کودک

?حدود یکسالگی

به صداسازیها و قان و قون کردن های کودک پاسخ دهیدهمانطوریکه در طول روز مراقب او هستید با او صحبت کنیدهر روز برای او کتاب های رنگارنگ بخوانیدبرایش اشعار کودکانه و سرود بخوانیدکودک را با خود به مکانها و موقعیت های جدید ببریدبا کودک خود بازیهای ساده بکنید مثل دالی موشه، دست دستی و سرسری

?یک تا دو سالگی

پاداش و تقویت باعث تلاش کودک جهت بیان لغات جدید می شودبا کودک خود در طول مدتی که با او هستید از هرچیز صحبت کنیدساده، واضح و آهسته و شمرده با کودک خود صحبت کنید درباره ی موقعیت های جدید قبل از آنکه به آنجا بروید صحبت کنید و همچنین در طول زمانی که در آن موقعیت قرار می گیرید و هنگامیکه مجددا به خانه برمیگردیدوقتی کودکتان با شما صحبت می کند به او نگاه کنیدآنچه را کودک شما انجام می دهد یا احساس می کند و می شنود برایش شرح دهیداجازه دهید کودکتان به صدای کودکان دیگر از طریق نوار گوش دهدتلاش های کودکتان برای ایجاد ارتباط را مورد تحسین قرار دهید

?دو تا سه سالگی

لغات جدید را بیشتر و بیشتر تکرار کنیدبه کودکتان برای گوش کردن و ادامه روند آموزشی از طریق بازیهای گوناگون کمک کنیدبا کودکتان در سفرها صحبت کنید راجع به آنچه قبل، حین و بعد از سفر دیده ایدبه کودک خود اجازه دهید جواب سوالات ساده را بدهدهر روز برایش کتاب بخوانید، می تواند این برنامه عادی زمان خوابش باشدآنچه انجام می دهید، برنامه ریزی می کنید و فکر می کنید برایش شرح دهیدکودک را وادار کنید پیامهای ساده را به شما برساند مثل “بابا مامان با تو کار داره”ترجیحا وقتی شما و کودک زمانی را در سکوت با هم به سر می برید مکالمه با او داشته باشیدبا پاسخ های خود و تکان دادن سر و لبخند زدن به کودک خود نشان دهید که آنچه را می گوید، می فهمیدآنچه را که کودک می گوید، شرح و بسط دهید مثلا اگر می گوید “آب میوه بیشتر” شما بگویید “علی آب میوه بیشتر می خواد”

?سه تا چهار سالگی

درباره ی تفاوت و شباهت های اشیای مختلف با او صحبت کنیدبه او کمک کنید با استفاده از کتابها و تصاویر داستان تعریف کندبه کودک خود اجازه ی بازی با سایر کودکان را بدهیدقصه های طولانی تر برای کودک خود بخوانیدوقتی صحبت می کند به او توجه کنیدراجع به محل هایی که قبلا آنجا بوده اید و یا بعدا خواهید رفت با او صحبت کنید.

?چهار تا پنج سالگی

به کودک خود کمک کنید تا اشیا و مقوله های مختلف را طبقه بندی کند (خوراکی ها، حیوانات، رنگ ها و …)نحوه استفاده از تلفن را به کودک بیاموزیداجازه دهید کودک در برنامه ریزی فعالیتها با شما همکاری کند مثلا در ترتیب دادن یک برنامه ی مهمانی شام
با او در مورد علایقش گفتگو کنید داستان های طولانی تر برایش بخوانید اجازه دهید برای شما داستان تعریف کند و داستان بسازدنشان دهید که از صحبت کردن با او لذت می برید

?پنج تا شش سالگی

وقتی کودک در مورد احساسات، آرزوها، ترس ها و افکارش صحبت می کند او را تحسین کنیدآنچه راکه انجام می دهید برایش توضیح دهید همچنین به او بگویید که در مورد احساساتش چه فکر می کنیدبا کودک خود شعر و سرود آهنگین بخوانیدخواندن داستان های طولانی تر را ادامه دهیدبه عنوان یک بزرگتر با او صحبت کنیدبه عکس های خانوادگی نگاه کنید و راجع به تاریخچه ی خانواده با او صحبت کنیدوقتی با شما صحبت می کند به او گوش دهید.

 

برای مشاهده تمرینات تقویت بیان ، زبان ، درک ، استدلال منطقی و کلامی وحافظه و… اینجا کلیک نمایید