سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

20 تمرین پیشنهادی برای افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان:

1) از دانش‌آموز بخواهید جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند. مثال: من دیروز … .

2) بریدن شکل‌های مختلف و چسباندن تصاویر توسّط دانش‌آموز

3) چند وسیله‌ی کمک آموزشی و … را به کلاس بیاورید و به دانش‌آموزان نشان دهید؛ سپس از دانش‌آموزی که بی‌دقّت است، بخواهید تا چشمانش را ببندد و اشیاء را لمس کند و نام اشیاء را به شما بگوید.

4) افزایش دقّت و تمرکز با گوش دادن به صداهای مختلف و یادداشت کردن آن‌ها توسّط معلّم روی تابلو

5) استفاده از مینی بسکتبال، تقویت دقّت و هماهنگی چشم و دست

6) استفاده از «دارت»، جهت هماهنگی چشم و دست و دقّت

7) چند تصویر به دانش‌آموز نشان دهید و سپس آن‌ها را پنهان کنید و از دانش‌آموز بخواهید به شما بگوید چه دیده است؟

8) کلماتی را از متن دروس تهیّه کرده و از دانش‌آموز بخواهید برای آن‌ها تشدید و یا سرکِش و … بگذارد.

9) متنی را تهیّه کنید و نقطه‌های کلمات آن را بردارید و از دانش‌آموز بخواهید نقطه‌ها را بگذارد. این کار را هم روی تخته‌ی کلاس می‌توانید انجام دهید و هم به‌صورت تایپ شده می‌توانید در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید.

10) از دانش‌آموز بخواهید جملات در هم ریخته را مرتّب کند.

11) از دانش‌آموز بخواهید کلماتی را که بیان می‌کنید، بعد از شما تکرار کند. مثال: خانه- میز- لباس (مثال عددی: 6-8-9)

سپس کلمات را کم‌کم به 7 کلمه و یا 7 عدد برسانید. (جهت تقویت دقّت و حافظه)

12) نوشتن صداهای اوّل و یا آخر کلمات و جمله‌سازی با آن‌ها. مثال: آب صدای آخر آن (ب) است و دانش‌آموز میبایستی مثلاً بنویسد (بار) و سپس با آن جمله بسازد.

13) چند تصویر را به‌صورت مرتّب روی میز بچینید و سپس از دانش‌آموز بخواهید با دقّت به آن‌ها نگاه کند و چشمانش را ببندد؛ سپس جای یک و یا دو تصویر را عوض کنید تا دانش‌آموز به شما بگوید جای کدام تصاویر عوض شده است.

16) از دانش‌آموز بخواهید نام اشیاء داخل کلاس، نام مدیر و معاون مدرسه، نام چند نفر از دوستان، آدرس و تلفن منزل، شماره تلفن همراه پدر دانش آموز، و … را برای شما بنویسد.

17) تصویری را به دانش‌آموز نشان دهید و سپس آن را پنهان کنید. دانش‌آموز میبایستی جزییات تصویر را برای شما بگوید.

18) کلماتی را به دانش‌آموز دهید و از او بخواهید حداقل 3 جمله برای آن بنویسد.

19) شمارش معکوس توسّط دانش‌آموزان و یا برعکس حرف زدن، مثل: این زنگ علوم داریم = داریم علوم زنگ این

20) در زمانی که تمرکز دارند، آن‌ها را تشویق کنید

 

برای مشاهده تمرینات تخصصی بهبود انواع مشکلات یادگیری و تقویت هوش و حافظه ؛دقت و تمرکز و … فرزندان و دانش آموزان اینجا کلیک نمایید