سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی تعادل بین چشم و دست و پا و گوش

? یک ساعت یا یک عروسک که موزیکال هست به او میدهید و میخواهید به صدای ان دقیق, گوش کند و مشاهده میکنید که انرا به کدام گوش خود نزدیک میکند. یادداشت میکنید . بعد یک توپ به او میدهید و میخواهد راه برود و به ان با پا ضربه بزند و باز دقت میکنید که با کدام پا به ان ضربه میزن و باز یادداشت میکنیدد. بعد یک سبد مقابل او قرار داده و میخواهید توپ را بردارد و چند بار داخل سبد با یک دست پرت کند و دقیق میشوید که توپ را با کدام دست بر میداردو باز یادداشت میکتید. تا اینجا اگر او دست راست هست باید تمام کارهای فوق را با سمت راست بدن انجام داده باشد و اگر دست چپ است با اعضای سمت چپ انجام داده باشد. اگر ناهماهنگی بین اعضا وجود داشت به روشهایی که ارائه میشود کمک میکنید تا او بتواند خودش این هماهنگی را در اندامش ایجاد کند.

???راهکار برای برقراری تعادل بین دست و پا و گوش :در نظر داشته باشید که هماهنگی بین اعضا کارایی فرد را افزایش میدهد و کمک بسیاری به او میکند. از او میخواهید لی لی کند با پایی که باید انجام میداده (اگر دست راست است و در تست با پای چپ ضربه به توپ میزده ) ,روزی چند بار با پای راست توپ را به سمت شما شوت کند . موقع بالا رفتن از پله اول پای راست را جلو ببرد, موقع رد شدن از روی یک مانع اول پای راستش را جلو بگذارد و … انقدر تمرین کند تا پای مورد نظر فعال شود. بادستی که باید توپ را پرت میکرده و نکرده کاغذ مچاله کند. نخ را دور یک لولهy بپیچد, به یک هدف نشانه پرتاب کند و… ,روی گوشی که اشتباه بوده رو مدتی بپوشاند تا گوش غیر فعال ,فعالتر شود, گوشی تلفن را با گوشی که باید فعال شود پاسخ بدهد. این فعالیتها کمک میکتد تا او اندام سمت برتر مغز خود را فعال کند و کارایی مغز خو د را افزایش دهد

? یکی دیگر از اختلالات که باعث غلط نویسی در املا میشود ناهماهنگی چشم و دست دانش اموز است . برای پی بردن به این اختلال, یک کاغذ را لوله کنید و جلوی او قرار بدهیدو بپویید از داخل ان به شما نگاه کند. اگر دست راست است باید انرا با دست راست بردارد و روی چشم راست بگذارد. اگر این کار را انجام نداد, او دارای مشکل هست و برای همین در املا کن و زیاد مینویسد.پس باید به او کمک کنید تا چشمی که باید فعال باشد را تقویت کند.

???راهکار :برای تقویت چشمی که باید فعال باشد هر روز مدتی چشم دیگر بسته شود تا او مجبور به استفاده از ان باشد .تایم این کار از یک ربع شروع کنید و کم کم افزایش بدهید. بهتر است موقع تماشای برنامه تلویزیون این کار را بکنید و بعد کم کم موقع تکلیف انجام دادن هم این کار را انجام بدهید. در کلاس هم بخواهید دستش راجوری زیر چانه اش بگذارد که چشم دیگر را بپوشاند. بعد از یک مدت دوباره تست را تکرار کنید و ببینید تغییر حاصل شده یا نه. اگر لازم بود کار را ادامه بدهید. قبل از انجام تست و تمرینات دوباره توصیه میکنم که حتما از سلامت کامل بینایی او اطمینان حاصل کرده باشید.

?یکی دیگه از مسایلی که باعث اشتباه نوشتن در املا میشود, اضطراب و استرس است. اگر دانش اموز مضطرب به نظر میرسد کمک کنید اول ارامش خود را بدست بیاورد. ضمن املا مدام با کلمات تایید کننده اورا مورد توجه قرار بدهید تا خیالش ارام شود که خوب مینویسد. حتی اگر شده کمکش کنید , راهنمایی کنید تا بتواند چندبار خوب بنویسد تا خودش راقبول کند و اعتمادبه نفسش افزایش پیدا کند. برخی از جلسات املای ساده بگیرید تا اوهم طعم موفقیت را بچشد. ? گاهی اوقات اولیا عامل اضطراب میشوند. حساسیت زیادی انها روی املا, کودک را نگران میکند که نکتد موفق نشود و باعث نگرانی والدین خود شود. هیچ دانش اموزی از روز اول املا نویسی نگران نبوده این من معلم و شما اولیای عزیز هستید که کم کم نگرانی را به او منتقل کرده ایم.پس مراقب رفتارمان باشیم که اعتماد به نفس اورا از بین نبریم. اگاه باشید که ترس از املا در سال اول , باعث ترس از کنکور و غش سر جلسه ازمون های مهم خواهد شد.

 

برای مشاهده تمرینات تخصصی بهبود انواع مشکلات یادگیری و تقویت ادراک دیداری حرکتی ؛ هوش و حافظه کوتاه مدت ؛دقت و تمرکز و … فرزندان و دانش آموزان اینجا کلیک نمایید