سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برخی از علل نارسانویسی

در مباحث نظری، علل مهم نارسانویسی بدین صورت معرفی شده اند:
1-آسیب خفیف مغزی(قبل، حین و بعد از تولد)
2-تأخیر رشدی در سیستم عصبی مرکزی
3-نقص دیداری
4- مشکل پردازش اطلاعات(مهارتهای رمزگشایی).
5-عدم مهارتهای پایه ای مانند چرخاندن، فشاردادن، گرفتن و امثال آن.
6-عدم رشد مهارتها و هماهنگی حرکتی و حرکتهای ظریف، که برای نوشتن ضروری هستند.
7-عدم حرکت مناسب انگشتان
8- عدم هماهنگی چشم و دست
9-عدم توانایی در کنترل بازو-دست و عضلات انگشتان
10-عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند بالا، پایین- زیر، رو . …
11-نامناسب بودن وضعیت نشستن و وضعیت قرار گرفتن کاغذ و بدن به هنگام نوشتن.
12-فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن.
13-استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب.
14-در دست گرفتن مداد به طرز غلط.
15-عدم توانایی در طراحی فرم صحیح ترسیم هر یک از حروف و کلمات در ذهن.
16-دشواری در حفظ تجارب و تأثیرات دیداری
17-نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن
18-تأخیر در تکلم
19-فقر یا نارسایی آموزشی
20-اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حس دیداری به حرکتی
21-خطا در ادراک دیداری واژه ها.
22-عدم هماهنگی کلی بدن.
23-چپ دستی.
24- عوامل محیطی(عاطفی- خانوادگی- اجتماعی ومحلی)
25-عوامل رفتاری(فرون جنبشی، بی قراری و پر تحرکی همراه با کمبود توجه)

 

? برای تهیه و دانلود تمرینات وفایلهای تخصصی شناخت تا درمان انواع اختلالات یادگیری و بیش فعالی اینجا کلیک نمایید