سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سه سبک یادگیری دانش آموزان

دانش آموزان برای یادگیری مطالب به سه دسته تقسیم می شوند.

 

1️⃣ دسته ی اوّل؛
دانش آموزان کلامی:?

? یادگیری در این گروه از دانش آموزان, از راه شنیداری است. یادگیری از جزء به کل است. با تکرار از درس؛ آموزش در آن ها صورت می گیرد.

? نوع تکلیف در این گروه؛ از طریق بازگو کردن مطالب و تحقیق کردن است.

? بچّه های کلامی؛ از کلام به مرحله ی مجرّد می رسند.

2️⃣ دسته ی دوم:
دانش آموزان دیداری:?

? یادگیری در این گروه از دانش آموزان؛ از راه دیدار است. یادگیری از کل به جزء است.

? این گروه از دانش آموزان باید در کلاس آموزش را از طریق عکس های داخل کتاب و یا چارت تصویری و فیلم ببینند.

✳️ این دسته از دانش آموزان در یادگیری درس دایره بسیار موفّق هستند.

? دانش آموزان تصویری از تصویر به مجرّد می رسند.

3️⃣ دسته سوّم:
دانش آموزان دست ورز?

? یادگیری در این دسته از طریق لمس کردن است. مثل انجام آزمایش یادگیری در این گروه هم از کل به جزء است و هم از جزء به کل.

? نوع تکلیف برای این دانش آموزان: ساختن ماکت و مدل است. بریدن تصویر و چسباندن آن برای پوشه ی کار است.

? دانش آموزان دست ورز؛ دروس سه بعدی را بهتر می آموزند. دانش آموزان دست ورز از ملموس به مجرّد می رسند.

❤️نکته: اکثر دانش آموزان ،از ترکیبی از سه سبک یادگیری فوق استفاده میکنند،منتها در برخی موارد، از سبک خاصی بیشتر و ملموس تر استفاده میکنند.

 

 برای تهیه و دانلود تمرینات وفایلهای تخصصی افزایش دقت و تمرکز، تقویت هوش و حافظه، شناخت تا درمان انواع اختلالات یادگیری و بیش فعالی اینجا کلیک نمایید