سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقويت حافظه شنیداری

تقویت دقت شنیداری

◀️ تمرینات انجام شده برای افزایش دقت شنیداری عبارتند از :

تشخیص صداها متفاوت ( صدای حیوانات ) از نوار صداها. صداهای نوار برای او پخش می شد و سپس از دانش آموز می خواستم تصویر مربوط به آن حیوان را از بین تصاویر جدا کرده و نشان دهد .
⏪ تشخیص صداهای متفاوت ( صدای وسایل ، مشاغل و…) از نوار صداها. صداهای نوار برای او پخش می شد و سپس از دانش آموز می خواستم تصویر مربوط به آن صدا را از بین تصاویر جدا کرده و نشان دهد .
⏪ تشخیص تفاوت صدای وسایل صدا ساز با چشم بسته . به عنوان مثال صدای چند وسیله مختلف را در حالی که به وسایل نگاه می کند در می آوریم تا دانش آموز آن صدا را به خاطر بسپارد و در مرحله بعد چشمان او را می بندیم و از او می خواهیم بگویید صدایی که می شنود مربوط به کدام وسیله است.
⏪ تشخیص تفاوت صدای بلز با چشم بسته. در حالی که چشم کودک باز است صدای دو میله بلز را در می آوریم که تفاوت بسیار دارند و از دانش آموز می خواهیم رنگ میله را به خاطر بسپارد سپس چشم دانش آموز را بسته می خواهیم بگوید صدایی که می شنود مربوط به کدام رنگ است . هرچه جلوتر می رویم میله هایی را انتخاب می کنیم که صدایی شبیه تر دارند.
⏪ توجه به صدای معلم در بازی بشین و پاشو. از دانش آموز می خواهیم با فرمان بشین بایستد و با فرمان پاشو بنشیند تا دقت دانش آموز بالا رود.
⏪ پیدا کردن کلمات هم آغاز و هم پایان . ازبین تعداد کلماتی که برای او می خوانیم (بدون دیدن شکل کلمه ) کلمات هم آغاز و هم پایان را جدا کند. و یا یک کلمه برای او می خوانیم و از او می خواهیم کلمه هم آغاز یا هم پایان با آن کلمه را بگوید در مراحل پیشرفته تر دانش آموز باید بتواند کلماتی هم قافیه را پیدا کند.
⏪ پیدا کردن کلمات با هجای که معلم می گوید. معلم یک هجا ( ترکیب مصوتی که آن جلسه آموزش دیده با صامت ها ) می گویید و دانش آموز با آن هجا یک کلمه می سازد. مثلا با هجای پا کلمه پارو را بین می کند.

 

 برای تهیه و دانلود تمرینات وفایلهای تخصصی افزایش دقت و تمرکز، تقویت هوش و حافظه، شناخت تا درمان انواع اختلالات یادگیری و بیش فعالی ویژه سن پیش دبستانی اینجا کلیک نمایید