سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقویت حافظه دیداری

◀️ تمرینات انجام شده برای افزایش حافظه دیداری عبارتند از :

⏪ به خاطر سپردن ترتیب تصاویر . تعدادی تصویر متناسب با فراخنای حافظه دانش آموز جلوی دید او قرار می دهیم پس از چند ثانیه تصاویر را به هم زده می خواهیم دانش آموز آن ها را مثل قبل بچیند و به مرور تعداد تصاویر را افزایش می دهیم.

⏪ به خاطر سپردن جای تصاویر مشابه در بازی کارت های حافظه . در کارت های حافظه تصاویر جفت هستند تصاویر را جلوی دید دانش آموز می چینیم پس از چند ثانیه ( برای هر تصویر یک ثانیه) کارت ها را برمی گردانیم تا دانش آموز تصاویر جفت را پیدا کند.

⏪ به خاطر سپردن جای تصاویر در بازی قایم باشک. بازی قایم باشک تشکیل شده از شش در پوش و تعدادی تصویر در هر مرحله شش تصویر جلوی دید دانش آموز قرار می گیرد بعد از چند ثانیه با در پوش ها پوشانده می شود سپس تاس انداخته می شود روی رنگ هردر پوش که ایستاد دانش آموز می گوید زیر آن چه تصویری است.

⏪ به خاطر سپردن جای تصاویر در بازی چی به چی. این بازی تشکیل شده از صفحاتی شامل شش جفت تصویر که با در پوش پوشانده می شود دانش آموز جای تصاویر را به خاطر می سپارد سپس هر جفت در پوش را که مربرط به تصاویر مشابه است برمی دارد تا تصاویر پیدا شوند.

به خاطر سپردن تصاویر در بازی با دومینو. دمینو تشکیل شده از مهره هایی که روی هر مهره دو تصویر است دانش آموز باید مهره ها را طوری بچیند که ادامه دهنده مهره قبل باشد .

کپی تصویر داده شده . تصویری ساده به دانش آموز نشان می دهیم تا مانندآن را در دفتر خود بکشد.

⏪ تمرینات فراستیک. یک صفحه پر از نقطه در اختیار دانش آموز قرار می دهیم و الگویی که این نقاط را به هم وصل کرده است تا دانش آموز این الگو را به خاطر سپرده در صفحه خود وارد کند.

به خاطر سپردن تصاویر در جداول. یک جدول نه خانه روی طلق در اختیار دانش آموز قرار می دهیم و جدول هایی که از قبل تهیه شده و در هر خانه آن شکلی هندسی کشیده شده است دانش آموز ترکیب جدول الگو را حفظ می کند و در جدول خود با ماژیک وایت برد می کشد.

برای مشاهده و دانلود مجموعه فایل های قابل پرینت تقویت دیداری دانش آموزان روی همین متن کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود مجموعهنرم افزارهای کامپیوتری تقویت دیداری دانش آموزان روی همین متن کلیک کنید