سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقویت دقت دیداری

 تمرینات انجام شده برای افزایش دقت دیداری عبارتند از :

پیدا کردن تفاوت دو تصویر
شبیه به هم: دو تصویر با تفات جزئی را جلو دید دانش آموز قرار می دهیم تا تفاوت آن ها را پیدا کند.

پیدا کردن تفاوت تصاویر نسبت به الگو: از بین تعدادی تصاویر بسیار شبیه به هم دو تصویری را که کاملا مطابقت دارد پیدا کرده و یا تعدادی تصاویر شبیه به هم را با یک تصویر الگو مقایسه کرده بگوید چه تفاوت هایی با هم دارند و یا در یک زمینه پر از خط های در هم بگردد و بگوید چه شکل هایی را پیدا می کند.

⏪ دقت به جزئیات تصاویر و پیدا کردن یک تصویر در زمینه شلوغ همانند تمرینات مجموعه کتاب های بگرد و پیدا کن.

⏪ از دانش آموز می خواهیم در یک زمینه بسیار شلوغ تعداد تصاویری را که می بیند بیان کند مثلا در یک صفحه پر از خانه های در هم خانه هایی را که نقطه دارند رنگ کرده و شکل نهفته در آن را پیدا کند.

⏪ پیدا کردن دو تصویر کاملا مشابه از بین مجموعه تصاویر شبیه به هم.

⏪ شمردن تصاویر در هم . تعدادی تصویر در هم به دانش آموز نشان می دهیم تا آن ها را بشمارد مثلا دایره هایی که روی هم افتاده اند.

⏪ دقت به جزئیات تصاویر در بازی دومینو.

⏪ پیدا کردن تصاویر کاملا مشابه در مجموعه راز تفاوت ها و لوتولوتو. این بازی تشکیل شده از نه تصویر مشابه با تفاوت های اندک و یک کارت زمینه که دانش آموز باید جای نه کارت را پیدا کند و هر تصویر را روی تصویری قرار دهد که کاملا شبیه آن است.

⏪ پیدا کردن یک حرف مشخص در مجموعه ای از حروف در هم و یا بریده روزنامه و مجله.

⏪ پیدا کردن تکه گمشده یک تصویر. یک تصویر را به دانش آموز نشان می دهیم که قسمتی از آن گم شده تا دانش آموز از بین چند تصویر این تکه گمشده را پیدا کند.

⏪ پیدا کردن اشتباهات تصویر. تصویری به دانش آموز نشان می دهیم که چیزی غیر عادی دارد دانش آموز باید آن را پیدا کند. مثلا آدم برفی در تابستان

⏪ پیدا کردن سایه ی مربوط به یک تصویر. یک تصویر را با تعدادی سایه به دانش آموز نشان می دهیم تا سایه مربوط به تصویر را پیداکند.

⏪ اتصال حروف مثل هم : حروف شبیه را در دو ستون می نویسیم تا دانش آموز آن ها را به هم متصل کند.

⏪ پیدا کردن کلمات بی معنی که مثل هم نوشته شده است.

⏪ تشخیص حروف شبیه به هم با یک یا چند نقطه متفاوت.

 

برای مشاهده و دانلود مجموعه فایل های قابل پرینت تقویت دقت و تمرکز دانش آموزان روی همین متن کلیک کنید