سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقويت حافظه شنیداری

کودک شما مشکل حساسیت شنیداری و تمیز شنیداری دارد.

گام های درمانی:
?آرام و شمرده حرف بزنید.
?واضح حرف بزنید.
?حرفی را تکرار نکنید.
?روبروی کودک بایستید و رخ در رخ و همسطح او.
?صدای “او” را تولید کنید طوریکه لب ها به جلو بیاید.
?همزمان تولید صدابا انگشت اشاره خود روی لب خود ضربه بزنید.صدای تولید شده صدای”و”خواهد شد.
مصوّت کوتاه ( اُ ) مصوُت بلند ( او ) صامت ( و)این حرف(و ) که صدای ممتد دارد که لب ها روی هم جمع می شود و باد از کنار دندانهای نیش بالا ی لب بالا خارج می شود.
مثل « و »: گاو ـ ورزش ( صدای صامت « و » )
دود ـ گردو (صدای مصوت «او»)لب ها جلو می آید وغنچه می شود
خوش ـ خود (صدای مصوت «اُ») لب ها جلو آمده و شکل oانگلیسی به خود می گیرد
یا شد -مد هم همین حالت را دارد.
نو ـ جو (صدای مصوت «او»)صدای اوی نرم است
خویش ـ خواهش صدایی ندارد و خوانده نمی شود ، چون از استثنا ها ، (واو معدوله) است.

✍️نویسنده : محمد رحیمی متخصص و درمانگر اختلالات ویژه یادگیری، ایران

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)