سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

این چک لیست به شما کمک می کند تا نارسایی مهارت های اجرایی را در کودک خود تشخیص دهید:
این چک لیست یک مشکل خاص را شناسایی یا برجسته نمی کند اما روشی برای مشاهده است تا اگر نگران فرزند خود شدید با مربی یا معلم و یا درمانگر گفتگو کنید و بتوانید روش هایی برای رفع این نارسایی ها به کار گیرید.
آیا در شش ماه گذشته کودکتان؛
۱-در توجه کردن مشکل داشته است.
۲-به آسانی حواسش پرت میشود.
۳-برای تداوم اجرای یک کار،نیاز به تذکر مکرر داشته است.
۴-در تدوین اهداف مشکل داشته است.
۵-در تصمیم گیری مشکل داشته است.
۶-در شناخت جایی که باید تکلیف خود را شروع کند،مشکل داشته است.
۷-فقط روی جزئیات تمرکز می کرده یا فقط به کل توجه می کرده است.
۸-در شروع تکلیف مشکل داشته و به نظر اهمال کار بوده است.
۹-در درک این که چقدر زمان برای انجام تکالیف نیاز دارد،مشکل داشته است.
۱۰-تکالیف و کارهایش را دیرتر از همسالانش انجام می داده است.
۱۱-برای تداوم انجام تکالیفش ،نیاز به تذکر مکرر بزرگسالان داشته است.
۱۲-معمولا در انجام کارهایش دچار تأخیر است.
۱۳-نوبت را رعایت نمی کرده است.
۱۴-اغلب وسایل مورد نیاز برای انجام تکالیف خود را گم می کرده است.
۱۵-کارهایش را وارسی نمی کرده است.
۱۶-در انجام دستورات چند مرحله ای دچار مشکل بوده است.
۱۷-در وسط انجام کارها و تکالیفش ،آن چه به او برای انجام آن ها به او گفته شده بود را فراموش می کرده است.
۱۸-جزییات را نادیده می گرفته است.
۱۹-با تغییر در برنامه یا زمان بندی انجام کارها،ناکام می شده است.
۲۰- در تعویض فعالیت ها دچار مشکلات شدید بوده است.
۲۱-در جابه جایی اطلاعات (گذشته ،حال و آینده) دچار مشکلات شدیدی بوده است.
۲۲-هنگام تکمیل جورچین روی قطعات گیر می کند و نمی تواند پیش برود.
۲۳-در کنترل تکانه هایش مشکل دارد ،بدون فکر حرف می زند یا کاری انجام می دهد.
۲۴-به آسانی ناکام می شود.
۲۵-اغلب نوبت خود را رعایت نمی کند و یا وسط حرف دیگران می پرد.

منبع:تقویت مهارت های اجرایی در کودکان پیش دبستانی و دبستان

تالیف:علی اکبر ابراهیمی و دکتر احمد عابدی

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)