سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: متداول ترین مشکلاتی که در زمینه ی نوشتن با دست وجود دارد به شرح زیر می باشد:

✅نقص:

1- کج نویسی بیش از حد

✴️ علل:

الف- بسیار نزدیک بودن بازو به بدن

ب- بسیار سفت گرفتن انگشت شست

ج- دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان

د- صحیح نبودن جهت کاغذ

هـ- درست نبودن جهت حرکت

✅نقص:

2- راست نویسی بیش از حد

✴️علل:

الف- بسیار دور بودن بازو از بدن

ب- بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

ج- هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

د- نا صحیح بودن جهت کاغذ

✅نقص:

3- پر فشار نوشتن

✴️علل:

الف- فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه

ب- استفاده از قلم نامناسب

ج- نازک بودن بیش از حد قلم

✅نقص:

4 -کم رنگ نویسی بیش از حد

✴️علل:

الف- بیش از حد اوریب یا راست نگهداشتن

ب- چرخش نوک قلم به یک سمت

ج- قطر بیش از حد قلم

✅نقص:

5- زاویه دارنویسی بیش از حد

✴️علل:

الف- سفت بودن بیش از حد شست

ب- بیش از حد نگهداشتن قلم

ج- حرکت بیش از حد کند قلم

✅نقص:

6- نا مرتب نویسی بیش از حد

✴️علل:

الف- نبود آزادی حرکت

ب- حرکت بیش از حد کند دست

ج- محکم گرفتن قلم

د- نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

✅نقص:

7- فاصله گذاری بیش از حد

✴️علل:

الف- پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

ب- حرکت بیش از حد و سریع جانبی

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)