سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اختلال دیکته

تعدادی از #فعالیت های پیشنهادی برای #تقویت هوشی و #پیشگیری از اختلال #ریاضی فرزندان

?تمرین یادگیری #سمت راست و چپ
?شناخت #اعضای بدن
?یادگیری مفهوم #دسته بندی
?آموزش #مفاهیم بالا و رو ,زیر
?لی لی کردن,حمل توپ کوچک داخل قاشق
?جهت یابی به سمتهای مختلف
?پیدا کردن #شباهتها
?آموز ش #مفهوم داخل وخارج
?شناخت #رنگهاو تست کور رنگی
?شیوه آدرس دادن جای اشیا با استفاده از مفاهیم ریاضی
?چک کردن پای #برتر
?تمرینات حفظ #تعادل
?شمارش اشیاء تا پنج
?پرتاب #دارت یا توپ در سبد با دست برتر
?بازی با #پازل
?راه رفتن #مارپیچ بین وسایل مثل صندلی
?بستن #دکمه ها و بند کفش
?انجام بازیهای دقتی و #تمرکز و نشانه گیری
?راه رفتن روی خط #راست
?بازی چی ماله چیه
?بازیهای دستوری

منبع: کانال آموزش و درمان اختلالات یادگیری – مهدی شریفی

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)