سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 روشهای تقویت مهارت گوش دادن

▪️نام فرد یا شی را بگویید،و از کودک بخواهید که نامهای دیگری که با همان حرف شروع میشوند #بگوید.
مثل،کتاب_کودک،کفش

▪️تعدادی تصویر متفاوت از روزنامه یا مجله ببرید و از کودک بخواهید آنهایی که با یک حرف شروع میشوند #روی هم بگذارد.

▪️از کودک بخواهید که #نخستین حرف کلمه ای را بردارد،و بجای آن حرف دیگری #بگذارد که بتواند با آن کلمه معنی دار دیگری بسازد.مثل خرس_ترس یا کنار_چنار
▪️از کودک بخواهید حرف #آخر کلمه ای را بردارد،و بجای آن حرف دیگری بگذارد که بتواند با آن کلمه معنی دار بسازد مانند: خوش_خوب یا سرد_فرد یا تار_تاب

▪️نام میوه یا شی یا حیوان را در ذهن خود انتخاب کنید و از کودک بخواهید نام آن را با توجه به اطلاعاتی که شما درباره ویژگیهای آن به کودک میدهید #حدس بزند.مثل،حیوانی وحشی است که در جنگل زندگی میکند،دندانهای تیزی دارد و پوست بدنش راه راه است. ببر
▪️تعدادی واژه که در بین آنها دو واژه هم آوا هم وجود داشته باشد،به کودک بگویید و از او بخواهید پس از گوش دادن دقیق به آنها،واژههای #هم آوا را پیدا کند.مثل،شیر_بشقاب_کتاب_پیر_مداد_یا ساعت،کره،بادبادک،قاشق،سبد،تره،پاک کن.
▪️داستانی کوتاه برای کودک بخوانید و در پایان داستان چند #پرسش درباره ماجرای آن از کودک بپرسید.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)