سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: درمان اختلال روان خوانی دانش آموز

1- از ترکیب #نشانه ها با صداها استفاده کنید. اگر بچّه ها #ترکیب صداها و حروف همان چند درس اوّل را خوب یاد بگیرند بقیه ی صداها را #زودتر ترکیب کرده می خوانند و می نویسند.

2- هر روز کلمات مختلفی حدّاقل سه #کلمه برای کودکتان در دفتری بنویسید و از او بخواهید تا کلمات را #صداکشی نماید.

3- بر عکس عبارت بالا کلماتی را به صورت #صداکشی شده بنویسید.(صدای هر کلمه را داخل دایره گذاشته و از نو آموز بخواهید کامل کلمه را #بنویسد.)

4- با نشانه ها و حروف خوانده شده #کلمات جدیدی بسازید و بخش های هر کلمه را به صورت جدا نوشته و از فراگیر بخواهید کامل کلمه را با صدای #بلند #بخواند و #بنویسد.(فایل ترکیب بخش ها سایت پاکدلها)

5- بر خلاف عبارت 3 این بار #کلماتی را نوشته و از فراگیر بخواهید آن ها را #بخش کند.

6- در ابتدا به سراغ کلمات #ساده رفته #حروف و صداهای آن را جابه جا بنویسید و از کودکتان بخواهید با آن ها #کلمه بسازد.

7- با دادن کلمه با کودک #جمله سازی تمرین کنید.

8- با دادن #کلمات نامرتّب از کودک بخواهید جمله ای #مرتّب و با معنی بنویسد.

9- یک یا دو جمله به کودکتان بدهید. مخصوصا جمله ی دوم را #ناتمام بگذارید و از کودک بخواهید با ادامه دادن مثلا دوجمله ی دیگر نوشته را #کامل کند.

10- از کودکتان بخواهید با #صدای بلند بخواند و بنویسد در حدّی که خودش صدایش را #بشنود.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)