سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیستم حسی جنبشی و حس عمقی

پاکدلها –  تمرینات زیربنایی رفع اختلالات یادگیری

تعدادی از تمرینات حرکتی که نقش حیاتی در تربیت، تقویت و پرورش حواس شناختی و تسهیل آموزش دارند به همراه فواید هر تمرین، معرفی می شوند. در واقع می توان گفت این تمرینات زیربنای رفع اختلالات یادگیری هستند:

قدم زدن و پریدن به جلو، عقب و پهلوها
?فواید:
1) تقویت مهارتهای حرکتی
2)تقویت درک فضا
3)تقویت جهت یابی
4 )تقویت درک مکان
5)تخمین مسافت
6 )تقویت تمرکز حواس
7 )تقویت سرعت پردازش ذهنی
8 )توانایی تصمیم گیری
9 )قدرت برنامه ریزی

✅سینه خیز رفتن
?فواید:
1)پرورش دقت -تمرکز
2 )پرورش تن آگاهی
3 )پرورش خود آگاهی
4 )پرورش درک پوستی
5 )پرورش اعصاب حسی
6 )پرورش درک فضا
7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات
8 )پرورش غلبه طرفی

راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس
? فواید:
1)تقویت دقت و تمرکز
2 )تقویت گوش بزنگی
3 )تقویت حافظه فعال
4 )تقویت قدرت شنیداری
5 )تقویت نیمکره های مغزی
6 )تقویت جهت یابی فضایی
7 )تقویت هماهنگی چشم و دست

پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست
?فواید:
1) تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست
2 )پرورش نیمکره های مغزی
3)تثبیت غلبه طرفی
4 )پرورش درک فضا
5 )پرورش تمرکز
6 )پرورش حافظه فعال
7 )ادراک پوستی

پرتاب توپ به طرف یکدیگر همراه با بردن نام افراد در بازی گروهی -سایت پاکدلها
?فواید:
1 )پرورش دقت
2)تقویت مهارتهای حرکتی
3) تقویت عملکرد مغزی
4 )تقویت حافظه فعال
5 )تقویت گوش بزنگی
6 )تقویت انواع توجه
7)هماهنگی حس به حس
8 )تقویت یکپارچگی حسی

ضربه به توپ با دست راست، چپ، و هر دو دست.
?فواید:
1)تقویت هر دو نیمکره مغزی
2)تقویت حافظه فعال
3 )پرورش قدرت پیش بینی و نقشه کشی
4 )پرورش دقت چند جانبه
5 )پرورش دامنه دید
6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء.
?فواید:
1 ) پرورش دقته
2) تقویت حافظه
3)تصحیح اشتباهات حسی
4 )تقویت تن آگاهی حسی
5 )تقویت تمرکز کانونی
6 )پرورش استحکام تعادلی

حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان
?فواید:
1 )پرورش و تقویت دقت
2)تقویت تعادل
3 )پرورش عضلات ظریف
4 )تقویت مهارتهای نوشتاری
5 )تقویت ادراک فضایی
6 )پرورش تجسم دیداری فضایی

تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست
?فواید:
1)تقویت نیمکره های مغز
2)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف
3 )هماهنگی چشم و دست
4 )پرورش ادراک فضایی

مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن
?فواید:
1)تقویت مهارت حرکتی
2)تقویت عضلات ظریف
3)پرورش هماهنگی دیداری حرکتی
4 )پرورش نیمکره های مغزی
5 )پرورش تند نویسی

تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه
?فواید:
1)پرورش دقت بینایی
2 )تقویت تند خوانی و روان خوانی
3 )پرورش هماهنگی حس به حس
4 )اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه
?فواید:
1)پرورش تعادل
2)تثبیت غلبه طرفی مغز
3)تقویت تن آگاهی
4 )پرورش توازن

پرتاب کردن و گرفتن توپ
?فواید:
1)پرورش دقت
2)پرورش هماهنگی چشم و دست
3)تقویت مهارتهای حرکتی

تمرینات تعادل مثل ایستادن روی یک پا، راه رفتن روی تخته تعادل، لی لی کردن به جلو و عقب
?فواید:
1 )پرورش تمرکز
2)پرورش خود آگاهی
3)پرورش توازن

امیدوارم مفید باشه

 

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)