سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سایت پاکدلها – فعالیت های حرکتی درمان مشکلات یادگیری

فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکانی که در یادگیری دروس مشکل دارند(مشکلات یادگیری)

? گام به #جلو : کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده به سوی هدف تعیین شده برود . البته هر چه مسیر باریکتر باشد کار مشکل تر است و گام آهسته بسیار مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است .

? گام به #عقب : همان مسیر پیشین این باربه عقب طی می شود.

? گام به #پهلو ها : ازکناره های مسیر تعیین شده کودک می تواند برای رفتن استفاده کند . ابتدا پای راست خود را در طرف راست مسیر و بعد پای چپش را در طرف چپ آن بگذارد و پس از طی مسافتی به صورت ضربدری عمل می کند .

? حرکات #گوناگون : کودک در مسیرهای گوناگون حرکت می کند در حالیکه اشیائی را حمل می کند . او باید اشیاء را در نقاط مشخص رها کند . مثلاً توپی را در سبد بیندازد ، یا با تمرکز چشمان خود به نقاطی از اتاق حرکت کند .

? تقلید راه رفتن #حیوانات : در اینجا کودک راه رفتن برخی از حیوانات را تقلید می کند .

? عبور از #نردبان : نردبانی را روی زمین بخوابانیدکودک باید از وسط پله ها ، به جلو و عقب برود ویا از وسط پله ها با پرش رد شود.

? راه رفتن #متقاطع : در این شیوه کودک با گذاشتن یک پا در مقابل خود دست متقابل خود را به سوی آن می برد ، چشمها و سر را نیز در جهت دستش قرار دهد

? عبور از روی #نشانه ها : روی زمین اشیائی به عنوان جای پا یا نشانه هائی برای گذاشتن پای چپ یا راست قرار دهید . کودک باید با قرار دادن پای خود روی نشانه های درست مسیر را طی کند .

? بازی #قوطی : به کودک دو قوطی داده می شود ، یکی در مقابل او و دیگری در پشت او قرار دارد . او باید با جفت پاهایش توی قوطی مقابل بپرد ، بعد یکی از دستهایش را به عقب برد و قوطی پشت سری را بردارد و مقابل خود قرار داده و پرش بهمین ترتیب ادامه بدهد تا به نقطه پایان مسیر برسد .

? گذشتن از کنار #خطوط : خطوط رنگی گوشه دار یا مارپیچ روی زمین بکشید و کودک را وادار کنید که از کنار این خطوط عبور کند.

? حرکت دادن #دست ها و #پاها : کودک روی زمین به طور طاق باز می خوابد و اعضاء بدن خود را مطابق دستور حرکت می دهد . با حرکت اندامهای دو طرف می توان کاررا شروع کرد .

? سینه خیز رفتن: از کودک بخواهید تا مسیر را #سینه_خیز طی نماید.

? خزیدن با #مانع : از کودک بخواهید که یک مسیر تعیین شده با موانع سر راه را طی کند

♦️شما والدین عزیز یا همکاران گرامی میتوانید از تمرینات فوق #استفاده کنید

 

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)