سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها- تمرینات پرورش دقت دانش آموزان

? از دانش‌آموز بخواهید تصاویر ناقص را #کامل کند.

? به دانش‌آموز دو تصویر #مشابه (که فقط در برخی جزییات با هم متفاوت هستند) نشان دهید و از او بخواهید تفاوت آن‌ها را #بگوید.

? از دانش‌آموز بخواهید با استفاده از نقشه، محل‌هایی را که از او می‌پرسید، به شما #نشان دهد.

? از دانش‌آموز بخواهید جملات #ناقص را به دلخواه خود کامل کند. مثال: من دیروز … .

? بریدن شکل‌های مختلف و #چسباندن تصاویر توسّط دانش‌آموز

? چند وسیله‌ یا شی را به کلاس بیاورید و به دانش‌آموزان نشان دهید؛ سپس از دانش‌آموزی که بی‌دقّت است، بخواهید تا چشمانش را ببندد و اشیاء را #لمس کند و نام اشیاء را به شما #بگوید.

? افزایش دقّت و تمرکز با #گوش دادن به صداهای مختلف و یادداشت کردن آن‌ها توسّط معلّم روی تابلو

? استفاده از ” پکیج تقویت شنیداری پاکدلها” جهت تقویت حافظه‌ی شنیداری، افزایش دقّت

? استفاده از #اعصاب‌سنج: پرورش دقّت و توجّه، هماهنگی چشم و دست

? استفاده از #مینی بسکتبال، تقویت دقّت و هماهنگی چشم و دست

? استفاده از «دارت»، جهت هماهنگی چشم و دست و دقّت

? کلماتی را از متن دروس تهیّه کرده و از دانش‌آموز بخواهید برای آن‌ها #تشدید و یا سرکج و … بگذارد.

? متنی را تهیّه کنید و #نقطه‌های کلمات آن را بردارید و از دانش‌آموز بخواهید نقطه‌ها را بگذارد. این کار را هم روی تخته‌ی کلاس می‌توانید انجام دهید و هم به‌صورت تایپ شده می‌توانید در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید.

منبع: کانال آموزش و درمان اختلالات یادگیری – سایت پاکدلها

? از دانش‌آموز بخواهید #جملات در هم ریخته را مرتّب کند.

? نوشتن #صداهای اوّل و یا آخر کلمات و جمله‌سازی با آن‌ها. مثال: آب صدای آخر آن (ب) است و دانش‌آموز میبایستی مثلاً بنویسد (بار) و سپس با آن جمله بسازد.

? از دانش‌آموز بخواهید بخشی از یک متن را برای شما #رونویسی کند.

? الگوهای از #مکعب ها بسازید سپس از دانش‌آموز بخواهید همان الگو را برای شما درست کند.

? الگویی از #مهرهای رج شونده را به دانش آموز بگویید، از وی بخواهید همان الگو را رعایت کند.

? کلماتی را به دانش‌آموز دهید و از او بخواهید حداقل 3 #جمله برای آن بنویسد.

? شمارش #معکوس توسّط دانش‌آموزان و یا برعکس حرف زدن، مثل: این زنگ علوم داریم = داریم علوم زنگ این

23) زمانی که دانش آموز دقت می کند او را #تشویق کنید.

? چند جمله روی تابلو بنویسید و یک کلمه‌ی #اضافه هم در آن بنویسید و از دانش‌آموزان بخواهید که کلمه‌ی اضافی را پیدا کنند؛ مانند: زنگ بعد روز ریاضی داریم کلمه‌ی اضافی (روز) است.

? خلاصه‌نویسی و تعریف مطلب و یا #داستان توسّط دانش‌آموز

? محرّک‌های محیطی که باعث حواس‌پرتی دانش آموزان می‌شوند را #حذف کنید. مانند بستن پنجره و در کلاس و …

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)