سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جا انداختن کلمات در دیکته -سایت اختلالات یادگیری پاکدلها

در صورتی که فرزندتان در #دیکته کلمات و جملات را #جا_می _اندازد و یا صحبت های شما و آموزگار را #فراموش می کند در حافظه #شنیداری ضعف دارد ؟
چه باید کرد ؟

?با #بازی می توانیم به آن ها کمک کنیم

?گفتن ۳ کلمه و یا ۳ عدد به فرزندتان و تکرار او پس از چند لحظه (پس از فراگیری تا ۵ کلمه پیش می رویم)

?- گفتن یک جمله و تکرار توسط او پس از چند لحظه

? بازی گفتن یک کلمه و اضافه کردن یک کلمه یک کلمه به ادامه آن

?- انجام تمرین ۲ولی به جای جمله از شعر استفاده شود.

?دیدن فیلم وکارتون یا اخبار توسط کودک بعد #پرسش در مورد مواردی که در آن بیان شده

?گفتن کدپستی ،آدرس و شماره تماس و #حفظ توسط فرزندتان

?پیگیری دستورالعمل های #شفاهی.

?درصفحه ای بانظم وترتیب کلماتی رایادداشت می کنیم (به صورت خطی)و بعد این #دستورالعمل ها رابه کودک می دهیم که دراین صفحه هروقت کلمه ای مثلا(مفید) را دیدی بامدادقرمز رنگ کن وهر وقت کلمه (رادیو)رادیدی آبی کن وبه همین شکل تا آخر….

مفید-سفید-برف

رادیو-دیوار-مثال

رفت-دیدم-مفید

خط-مفید-رادیو

مفید-رادیو-مداد

?این تمرین رابا عدد وشکل هم می توانیم انجام دهیم.

?کلمه ای رابرای کودک تکرارمیکنیم اوباید باتوجه به صدای #آخرکلمه یک کلمه بسازد که با این صدا #شروع شود:

نمونه :سیب صدای آخر آن ب:برف

?کلماتی رابرای کودک می خوانیم اوباید کلماتی که شنیده است رامعکوس کند.

مثال:کباب که باید بگوید بابک

 

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)