سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها – فرآیند تشخیص زود هنگام کودکان با ناتوانی یادگیری در پیش از دبستان

فرآیند تشخیص زود هنگام شامل مراحل زیر است:

۱-غربالگری

۲-بررسی شاخص های خطر و عوامل حمایتی

۳-مشاهدات منظم

۴-ارزیابی جامع و کامل

یک برنامه تشخیصی زود هنگام
می بایست تعداد زیادی از عوامل بیولوژیکی ،محیطی و فرهنگی را مد نظر قرار دهد و تا جایی که امکان دارد بر روی رشد و تحول کودک تأثیرات مثبت داشته باشد.اطلاعات به دست آمده از فرآیند تشخیص برای تصمیم گیری ها در خصوص خدمات و حمایت های آتی به طور اساسی مورد نیاز است.

۱-غربالگری:هدف غربالگری تعیین این موضوع است که ارزیابی های بعدی در چه حوزه و قلمرویی برای پیشرفت کودکان مورد نیاز است.ابزار های غربالگری باید از پایایی،اعتبار حساسیت زبانی و فرهنگ مناسب برخوردار باشند.

۲-شاخص های خطر:طیف وسیعی از عوامل محیطی ،زیست شناختی ،ژنتیکی و شرایط مربوط به تولد امکان دارد با روند رشد کودک همراه باشد و منجر به ناتوانی های یادگیری شود.هم چنین پیشرفت های پزشکی باعث شده تا تعدادی زیادی از این کودکان فرصت ادامه حیات را به دست آورند ولی همواره در معرض خطر ناتوانی های یادگیری قرار گرفتن کودک می باشد.

شاخص های خطر می تواند نشانه هایی برای خانواده باشد تا روند رشد طبیعی کودک خود را با این
شاخص ها مقایسه نمایند.
شاخص های خطر عبارتند از:

الف-شرایط مربوط به تولد

ب-شرایط ژنتیکی و محیطی

ج-نشانه گرهای رشدی

د-دقت و رفتار

۳- مشاهدات منظم:
مشاهدات منظم از رفتار و
توانایی های کودکان برای آزمودن وجود شاخص های خطر و عوامل حمایتی بسیار مهم است.

۴-ارزیابی فراگیر:
زمانی که غربالگری،بررسی
شاخص های خطر و عوامل حمایتی و مشاهدات منظم نشان دادند کودک در معرض خطر ابتلا به ناتوانی های یادگیری است ،متخصصان
می بایست ارزیابی های بعدی را به ترتیب انجام دهند تا الگو های رشد ناقص کودک را شناسایی نمایند.هدف عمده این ارزیابی جامع این است که الگو توانایی کودک ،نیازها،راهبردها و منابع مورد نیاز مشخص گردد تا هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکلات رفتاری و یادگیری کودک اقدامات عملی اجرا گردد.

منبع:مهارت های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه
نویسنده:دکتر احمد عابدی

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)