سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اهمیت استراحت در یادگیری – سایت پاکدلها

?یک گروه محقق فرانسوی برای یافتن تاثیر استراحت بر یادگیری آزمایشی را طراحی کردند و در این آزمایش به دو گروه از دانش آموزان یک روز زمان داده شد تا 16 لغت را یاد بگیرند.

?از گروه اول خواسته شد که ابتدا تمام لغات را کاملا حفظ کنند و یاد بگیرند، سپس استراحت کنند. اما گروه دوم می بایست در دو مرحله این لغات را یاد می گرفت. بدین صورت که ابتدا یک بررسی اجمالی انجام دهند، سپس برای ساعاتی استراحت کنند و دوباره یادگیری را ادامه دهند.

?نتایج این بررسی نشان داد گروه دوم که در بین پروسه یادگیری استراحت کرده بودند، توانستند 10 سوال را بدرستی پاسخ بدهند در حالی که این عدد برای گروه اول 6 سوال بود.

✔️چرت زدن ها و استراحت کردنهای هدف دار در حین مطالعه نه تنها وقت شما را تلف نمی کنند، بلکه به یادگری شما نیز کمک می کنند.

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)