سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مراحل تشخیص کودکان با اختلالات ویژه یادگیری -پاکدلها

⏪ همان گونه که در تعریف کودکان با نارساییهای یادگیری آمده است ، این کودکان از بهره هوشی تقریبا عادی برخوردارند، از نظر حواس بینایی وشنوایی سالمند،دارای امکانات محیطی و آموزشی نسبتا مناسبی هستند،همچنین محرومیت های شدید عاطفی ندارند.
اما با وجود این ، در یک یا چند زمینه درسی دچار مشکلات اساسی هستند ، لذا برای تشخیص این گونه کودکان اول باید بهره هوشی آنها سنجیده شود، سپس از نظر حواس مختلف و نقائص جسمانی مورد آزمایش قرار گیرند و نیز از نظر عاطفی و محرومیت های شدید محیطی موقعیت آنان مطالعه وبررسی شود وسرانجام مشکل اختصاصی و ویژه آنها دقیقا مشخص گردد.
1⃣ اولین مرحله این است که مشخص شود:
الف)آیا مشکل جنبه ویژه دارد یا کلی؟
ب) آیا این مشکل در رابطه با تواناییهای یادگیری او است یا در اثر عوامل دیگری به وجود آمده است؟
برای روشن شدن مطلب ، آزمون هوش انفرادی در مورد وی انجام می شود و مشخص می شود که او دارای هوش طبیعی می باشد. آزمون ریاضی وخواندن نیز انجام می گیرد.
2⃣ دومین مرحله، پیدا کردن عامل یا عواملی است که باعث به وجود آمدن مشکل شده است.آیا این دانش آموز غیبت زیادی داشته است؟
آیا معلم وی به روش های درست آموزش داده است؟ آیا روابط خانوادگی تیره ای در پیرامون وی وجود دارد؟ این افراد در هنگام مطالعه توجه وتمرکز کمی دارند .
3⃣ سومین مرحله،تجزیه و تحلیل رفتارهایی است که مشکل دانش آموز را به صورت عینی روشن می کند ، باید مشخص کرد که فرد در جریان خواندن چه کارهایی را می تواند و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد! چه عادت های غلطی در خواندن دارد وامثال این موارد.
4⃣ در مرحله چهارم،متخصص باید نتیجه تشخیصی خود را براساس رفتارهای آشکار و عینی و نیز عواملی که با آنها بستگی دارد ارائه دهد.
5⃣ آخرین مرحله هر تشخیص ، به وجود آوردن یک برنامه منظم ترمیمی بر اساس نتیجه تشخیصی است.در حقیقت هدف مهم و اساسی در هر تشخیص ، تولید یک برنامه ترمیمی مناسب و موثر برای دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری می باشد. این مرحله بر اساس نتایج بدست آمده از مرحله 4 در نظر گرفته شده است وهدف آن کاستن مشکلات دانش آموز ودر صورت امکان ،برطرف ساختن دشواریهای او است.

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)