سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رفع خستگی دانش آموزان

برای رفع خستگی دانش آموزان در حین اجرای برنامه های کلاسی ، می توان مسابقات زیر را اجرا کرد .

زبانی:
یکی از دانش آموزان را جلو جمعیت می آوریم، کاغذی را روی میز قرار می دهیم و به او می گوییم: با زبان (نه لب یا دندان) این کاغذ را بلند کن و جمله ای راکه من می گویم، بازگو کن . اگر کاغذ نیفتاد برنده ای . بگو: «خدایا شکرت »

سوره خوانی:
یک سوره از قرآن کریم را با لب و بدون صدا می خوانیم و از دانش آموزان می خواهیم که بعد از پایان کار، بگویند ما چه سوره ای را خواندیم و آن گاه بلند بخوانند .

دندانی:
به کسی که در مسابقه شرکت کرده است می گوییم: در حالی که با دندان خود چوب یا خودکاری را نگه داشته ای، خلاصه و یا نتیجه درس گذشته را برای دوستان خود بیان کن .

یافتنی:
کلمات حدیث یا سخنی آموزنده را جداجدا روی کارت هائی نوشته و آن ها را در چند جای مختلف پنهان می کنیم و از بچه ها می خواهیم با پیدا کردن و کنار هم گذاشتن این کارت ها، سخن یا حدیث را بخوانند و یا پس از پیدا کردن کارت ها، طوری بایستند و کارت خود را مقابل خود بگیرند که بقیه بچه ها بتوانند آن حدیث را بخوانند . در این مسابقه باید به تعداد کارت ها، افرادی را به یافتن حدیث فرستاد.

سایت اختلال یادگیری پاکدلها

 

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)