سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اشتباه نویسی “خا” با ” خوا “استثنا -سایت پاکدلها

دانش آموز کلماتی را که دارای نشانه ی ( خا) یا ( خوا استثناء ) هستند را اشتباه می نویسد.

علت:

1 – ضعف در حافظه دیداری
?
2 – عدم وجود وقت و تمرکز کافی
?
3- مشکل آموزشی
?
پیشنهاد روشی جهت درمان و رفع مشکل:

کودک بایستی بیاموزدکه برخی کلمات مانند :خواهر– خواب – خواستن – خوار – خواندن، خواندن و نوشتن یکسانی ندارند و بایستی بیاموزد بایستی این کلمات استثناء را به خاطر بسپارد و هر گاه این کلمات را شنید با املای صحیح بنویسد. برای این منظور نخست بایستی خواندن این نوع کلمات را با کودک تمرین نمود و سپس از او خواسته شود که این کلمات را به خاطر بسپارند تا بتوانند به طور صحیح بنویسند.

گاهی کودک به دلیل ضعف در حافظه ی دیداری و کمبود دقت و توجه قادر به خاطر سپاری این کلمات نیست که مربی یا والدین با انجام تمرینات مناسب می توانند مشکل وی در این زمینه را برطرف نمایند.

1- استفاده از کارت های دیداری کلمات 10× 7 کلماتی را که دارای نشانه ی ( خوا ) هستند را روی کارت بنویسد (خوا به رنگ قرمز نوشته شود ) با توجه به حافظه ی دیداری کودک ، تعداد کارت ها را مشخص کرده به کودک تک تک نشان دهید. از او بخواهید کلمات روی کارت ها را بخواند و کارت ها را پنهان کنید و از او بخواهید به ترتیب کلمات خوانده شده را نام ببرد و در دفتر کار خود بنویسد. مثال: خاله – خواهش – خوابید – خانه – خواهر سپس همین کلمات را با جای خالی در نشانه ی ( خا یا خوا ) دارد و از کودک بخواهید بدون نگاه به متن خوانده شده جای خالی را با نشانه ی مناسب کامل کند. ….. هر …. بید …. نه ….. نه سپس نوشته ی خود را با متن اولیه مقایسه نموده و اشکالات احتمالی خود را رفع کنید. 2- لیست کلمات هم خانواده ی ( خواب- خواستن – خواندن ) و صرف افعال مربوط به آن ها می تواند در تشخیص کلماتی که با (خوا ) استثنا هستند کلید مؤثری باشد. خواب ⇦ خوابیدم – خوابیدی – خوابید – خوابیدم – خوابیدید – خوابیدند- تخت خواب – می خوابم و ……….. خواستن⇦ خواهم – خواهی – خواهد – خواهیم – خواهید – خواهند-خواهش – می خواهم و ……………. خواندن⇦ می خواندم و…………. 3- چند کلمه که با ( خوا ) استثنا نوشته می شوند درشت بنویسید ، (خوا) را با رنگ قرمز مشخص کنید ، روی یک جعبه ی مکعبی ( جعبه ی دارو یا …) بچسبانید و از کودک بخواهید آ ن را مانند تاس بیاندازد و سپس کلمه را بخواند و برای هر کلمه امتیاز خاصی در نظر بگیرید . از طریق بازی دقت و حافظه ی دیداری کودک امکان یاد سپاری بهتری را خواهد داشت.

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)