سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سایت اختلالات یادگیری پاکدلها – تعریف اختلال ریاضی

✅ اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب که با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزش از کسی انتظار میرود.
?? اصطلاحاتی قبلی برای این اختلال عبارت اند از: سندروم گرستمن، محاسبه پریشی، اختلال مادرزادی در حساب، ناتوانی در حساب و اختلال رشدی در حساب.
?? به طور کلی تخریب در چهار گروه از مهارتها در اختلال ریاضیات مشخص شده است:
1- مهارتهای زبان: مثل فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی، فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل آنها به نماد ها.
2- مهارتهای ادراکی: مثل شناخت و خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقام.
3- مهارتهای ریاضی: مثل رعایت مراحل ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضرب.
4- مهارتهای مربوط به توجه: مثل کپی کردن درست ارقام، بخاطر سپردن ارقام انتقال داده شده. (کاکاوند, و غیره, 1387)
کودکانی که در حوزه ریاضی مشکل دارند، بیشتر در مقوله های تفکر کمی، زمان، فضأ و محاسبه به ناکامی مواجه میشوند.

?? اختلال ریاضی
??
➕➖ حساب را زبان همگانی نامیده اند، حساب زبان نمادینی است که بشر را قادر می سازد درباره امور کمی بیاندیشد آنها را ثبت کند، اندیشه ها و مناسبات فیمابین کمیت ها را به هم ارتباط دهد،پهنه ی ریاضیات شامل شمارش، حساب، محاسبات، هندسه و جبر است. تاکید «ریاضیات جدید» بر این نکته است که کودکان را باید در به دست آوردن بینش ریاضی نسبت به ساخت و کاربرد نظام عددی دنیای ما یاری داد.

 

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)