سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سایت پاک دلها

? راههای غلبه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان توسط معلمان:

سایت پاکدلها
? -ایجاد اشتیاق در دانش آموزان جهت یادگیری ریاضی.
? -معلمان می بایستی به دانش آموزان نشان دهند که ریاضی درسی لذت بخش و مورد علاقه آنهاست.
? -معلمان بهتر است آموزش ریاضی را با علائق دانش آموزان وفق دهند.
? -اهداف کوتاه مدت و قابل حصول برای ریاضی تعیین کنند.
? -از روشها و وسایل کمک آموزشی مختلف جهت تدریس استفاده کنند.
-? با تشویق کردن همه دانش آموزان ٬ از اضطراب آنان کم کنند.
-آموزشها شفاف و بدون ابهام باشند.
-? دانش آموزان را از ریاضی نترسانند.
? -از ایجاد رقابت بین دانش آموزان پرهیز شود زیرا باعث افزایش اضطراب می شود.
? -د انش آموزان در کلاس ریاضی مشارکت فعال داشته باشند.
? -دانش آموزان به فکر کردن٬تحقیق و یادگیری تشویق شوند.
? -دانش آموزان گروهبندی شوند.زیرا در گروه که باشند اضطراب کمی دارند.
-? اعتماد بنفس دانش آموزان تقویت شود.
? -ارتباط دوستانه معلم ریاضی و دانش آموزان موجب کاهش اضطراب آنان می شود.
? -دانش آموزان را می بایستی تشویق به شرکت در کلاسهای تقویتی نمود.

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)