سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردهای پیشنهادی برای درمان کندنویسی با منشاء ضعف عضلات:
سایت پاکدلها
⬅️ اشکال در عضلات ضعیف #انگشتان است که زود خسته می شود و کم رنگ می نویسد.
⬅️ در ضمن تناقض در دو نوع خط نیز مشاهده می شود.بهتر است به خط نسخ بنویسد نه شکسته نستعلیق (نه زیبا نویسی).ابتدا #درست نویسی را یاد بگیرد بعد #زیبا نویسی.
⬅️ خط دفتر را #رنگی کنید.یک خط در میان بنویسد.مثلا یک خط سبز زمینه باشد.یک خط زمینه نارنجی.
⬅️ انداختن #کش اسکناس به دور انگشتان دستی که می نویسد و سپس باز کردن انگشتان تا کش به شکل النگو در مچ بیفتد.
⬅️ #ورزش انگشتان را شروع کند مثل حرکت انگشتان بر روی پلکان رفتن.بالا و پایین رفتن.
⬅️ خمیر بازی #چنگ زدن به آن ورز دادن خمیر با دو انگشت سبابه و اشاره.
⬅️ در نوشتن از روی الگو مثل نقطه چین کلمات حتما #تایم و زمان را بگیرند و طبق زمان بنویسد سپس زمان را کم و کمتر کنید.
⬅️ غلت دادن گوی در داخل #نمک و ماسه با انگشتی که مداد را به دست می گیرد.
⬅️ با انگشتی که قلم می گیرد و می نویسد  از روی زمین چوب #کبریت پخش شده را با ثبت زمان دونه دونه جمع کند.
⬅️ چنگ زدن و فشردن #توپ پلاستیکی یا تویپ چرخ ماشین و دوچرخه با انگشتان دستی که قلم بدست می گیرد.
⬅️ بازی #طناب کشی با دو انگشت بصورت قلاب بین دو نفر یا بلند کردن وزنه با کش مفید است.
⬅️ باز و بسته کردن #درب بطری، پیچ و مهر، فقل در با کلید  در سایز ها و اندازه های مختلف در زمان مشخص با انگشتان دستی که می نویسد. 
 ⬅️ #ورق زدن کتاب نیز با دوانگشت مفید است.
⬅️ جمع کردن #سوزن ته گرد از روی آیینه با دوانگشت اشاره و سبابه که قلم را بدست می گیرد.
منبع:کانال آموزش ودرمان اختلالات یادگیری

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)