سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تمرینات تقویت حافظه فعال ، تقویت دقت و تمرکز در کودکان ، راهکارهایی برای تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان ، چگونه حافظه فعال را تقویت کنیم ، حافظه کاری چیست؟

۲۱ نکته ای که معلم باید بداند

۱. در دنیای جدید معلم رفته و مدیریادگیری جای آن نشسسته است. (معلمی به معنای انتقال یکطرفه و منفعلانه اطلاعات و متکلم وحده جای خود را به مدیریت یادگیری به معنای چرخش فعال و منتقدانه و پرسش محور اندیشه).

۲. مدیر یادگیری بیش از گفتن باید بشنود.

۳. مدیر یادگیری پرسش محور مباحث را پیش می برد. خود می پرسد و مدام مقدمات پرسشهای قدرتمند را فراهم می کند.

۴. مدیر یادگیری دانش آموز را ظرف اطلاعات نمی بیند و او را ابژه نمی کند.

۵. مدیر یادگیری در مدیریت یاددهی-یادگیری پیش از هر چیز به دنبال خلق شوق و نشاط است.

۶. مدیر یادگیری با دانش اموز هم اندیشی می کند و از او می آموزد و به پرسش هایش بها می دهد و پرسشگر و پرسشگری را ارج می نهد و بر صدر می نشاند.

۷. مدیر یادگیری هم به زبان دانش اموز بها می دهد و هم به زبان بدنش توجه دارد و خود هم هر دو زبان خویش را برای مدیریت یادگیری بکار می گیرد.

۸. مدیر یادگیری از چشمان دانش اموز پیامهای زیادی دریافت می کند؛ پیامهایی مبنی بر تلقی به قبول شدن یا پذیرفته نشدن! پیامهای زنده درباره جذاب و مفید نبودن درس یا نفهمیدن ان یا پیامهای امیدوار کننده و همه این پیامها در جهت گیری های بعدی مدیر یادگیری نقش دارد.

۹. مدیر یادگیری، شعار دارد و شعارش بسته به اینکه دانش آموزش چه کسانی اند و در چه مدرسه و منطقه ای اموزش می دهد متفاوت است.

۱۰. مدیر یادگیری برای تحقق شعارش برنامه دارد.

۱۱. مدیر یادگیری هم زیاد “نمی دانم” را به کار می برد و هم تلاش میکند این جمله باشکوه در ذهن و زبان دانش آموز نقش بندد‌. تا به رسمیت بشناسند مرز جهالت و دانایی را.

۱۲. مدیر یادگیری سعی می کند مسئولانه از بازتولید و تکثیر ضرب المثل ها و تعابیر ضد توسعه جلوگیری کند؛ تعابیری مثل ” دیواری کوتاهتر از من نیست که..” ؛ ” مشکل خودته”؛ “به من چه؟”؛ “فکر خودت باش که..(با دلالت فقط به فکر خود باش)”….

۱۳. مدیریادگیری در راستای تحقق پایدار و حداکثر نواوری به تفاوتهای دانش اموزان توجه دارد و آن را به رسمیت می شناسد.

۱۴. مدیر یادگیری، عقل کل نیست و نه در برابر دانش آموزان که در کنار و همراه آنهاست.

۱۵. مدیر یادگیری، صرفا به مغز و عقل دانش اموز نظر ندارد بلکه افزون بر ساحت ذهن به عواطف، هیجانات، احساسات، خیال، و بالاخره همه ساحات وجودی و کنش های او توجه دارد.

۱۶. مدیر یادگیری تکلیف نمی دهد بلکه حاصل شوق دانش آموز را بطور داوطلبانه در قاب پژوهش و پرسش و پرسشگری به نظاره می نشیند.

۱۷. مدیر یادگیری زندگی کردن را با دانش آموز زندگی می کند و در دل این زندگی ریاضی و علوم و.. آموزش می دهد.

۱۸. مدیر یادگیری آموزش را به و مدرسه و مدرسه را به کلاس تقلیل نمی دهد بلکه محیط آموزشی برای او بزرگتر از کلاس و مدرسه است.

۱۹. مدیر یادگیری چراغ عقل را روشن نگه می دارد تا راه دین به درستی و در ریل بصیرت و به دور از افراطی گری پیموده شود‌ و حیات طیبه را در حیات دینی جستجو می کند و عطش این حیات را در دانش اموز خلق می کند.

۲۰. مدیر یادگیری دانش آموز را عضوی از خانواده خود می داند و چونان مادر دانش اموز را می پروراند و لحظه لحظه نگران و پیگیر رشد دانایی اوست.

۲۱. مدیر یادگیری در کنار مشروعیت دغدغه مقبولیت هم دارد؛ مشروعیتش را مدرک و گواهی هایش و از همه مهمتر دانش و تخصص و مهارتش تامین میکند اما مقبولیتش گره خورده به: جذابیتش، تکنیک های بروزش، پیگیری و هدایت یادگیری، شنیدن و گفتگو، لبخندهای امیدبخشش، دلسوزیش، تصمیم های موقعیت محور او.

۲۱ نکته ای که معلم باید بداند -پاکدلها

پیشنهاد میکنیم به موضوعات زیر هم نگاهی بیندازید ⇓
دانلود فایل های تخصصی تشخیص + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی
دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی 
دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی 
 دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی
 دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی
دانلود فایلهای pdf تمرینی رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی
دانلود فیلم و کلیپ کارگاههای اختلالات یادگیری رایگان
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی و تقویت هوش و حافظه و یادگیری و…
دانلود کاربرگ های تمرینی رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی