سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حافظه فعال

تقویت حافظه فعال و فعالیت های ذهنی

   ♻️ حافظه فعال علاوه بر نگهداری اطلاعات وارده به مغز، وظیفه سازماندهی ودست کاری وپردازش آنها را نیز برعهده دارد.                                                                                                                                                                                                             1- ازبین کلماتی که برای شما می خوانم کدام کلمه یک نقطه دارد .

مثلا :      کودک        مخصوص        صورت

               اردک            باران           سامان

این تمرین باید بصورت مجموعه کلمات از پیش آماده شده ادامه پیدا کند تا جایی که دانش آموز بتواند از بین مجموعه کلمات موفقیت بالایی داشته باشد.

در ضمن این تمرین را می توانیم با دستورات دیگری نیز همراه کنیم مثلا کدام کلمه با (ب) شروع می شود.

2- از بین کلمات زیر کدام دوکلمه هم خانواده هستند یا متضاد هستند و یا دو کلمه هم معنی را انتخاب کن و بگو.

در این تمرین نیز باید مجمه کلمات با اهداف مشخص از قبل تهیه شده باشد .                                                                                                                                                   3- از دانش آموز می خواهیم  که کلماتی را که من برایت می گویم به تفکیک حرف بیان کن .

مثلا :     بادام         ب   ا     د    ا    م

             آسان          آ       س      ا      ن

4- از دانش آموز می خواهیم کلمات را به ترتیبی که ما می گوییم بیان کند .

در این تمرین نیز باید مجموعه کلمات از پیش تهیه شده باشد در ضمن از دسته های دو تایی تا دسته های هفت تایی ادامه می دهیم .

مثلا :                ابر                انار

                         آش              کتاب

                         کودک           دوچرخه

سپس دسته سه تایی الی آخر(این تمرین به حافظه شنیداری نیز کمک می کند)

ادامه تمریناتی جهت تقویت حافظه فعال و فعالیت های ذهنی -سایت پاکدلها

5- تمرین بالا را با مجموعه اعداد نیز ادامه می دهیم بصورت هم زمان  .

6- بعد از این مرحله از دانش آموز می خواهیم  اعداد یا کلماتی که ما می گوییم را برعکس بیان کند

مثلا:       3                5                                                                                                                                                                                                                                                                        7                     6                                                                                                                                                                                                                                                                                 2                   9

به همین ترتیب دسته سه تایی الی هفت تایی که این تمرین را تا نه تایی نیز می توان ادامه داد .

7- در این مرحله ابتدا اعداد و حرف  و سپس عدد و کلمه را به دانش آ موز می گوییم تا او بیان کند .کودک باید اول حروف را از اولین حرف  فارسی به بالا ردیف کند سپس اعداد رااز یک به بالا.

در این قسمت نیز باید مجموعه از قبل تهیه شده باشد .

مثلا :    4         ت         8

           5           8          ن            

8- تهیه کارت های  پنج در پنج  که بر روی آن مجموعه اعداد نوشته شده است  بدین صورت که از مجموعه سه تا یی الی نه تایی  .از دانش آموز می خواهیم ابتدا اعداد دیده شده را بیان کند  سپس از او می خواهیم به سوالات ما پاسخ دهد. 

 – کدام عدد از همه بزرگتر است. 

-کدام عدد از همه کوچکتر است. 

– اعداد را از کوچک به بزرگ بگو. 

در تمرین بالا نیز کارت ها باید از قبل آماده شده باشند و اهداف کارت ها نیز برای مربی تعیین شده باشد  و پشت هر کارت سوالات مورد نظر نوشته شده با شد که مربی به دنبال سوال در ذهن خود نباشد . برای پایه های بالاتر  می توانیم این تمرین را بدین صورت انجام دهیم که کارت را به دانش آموز نشان می دهیم از او می خواهیم از بین اعداد دیده شده بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را باهم جمع کند یاتفریق کند یا از او میخواهیم دوعدد را طوری انتخاب کند که وقتی کنار هم می گذارد  بر پنج بخش پذیر باشد یا کوچکترین عدد یک رقمی باشد که تمام این تمرینات با توجه به هدف مربی اجرا می شود.                                                                                                          8          3        1          7

پاکدلها – ادامه تمریناتی جهت تقویت حافظه فعال و فعالیت های ذهنی 

  9 – در این تمرین مربی  جمله ی کوتاهی را می گوید دانش آموز باید یک کلمه به آن اضافه کرده و جمله را تکرار کند این بازی را ادامه می دهیم تا یکی از دو طرف نتواند جمله را به یاد بیاورد .

10- در این تمرین مجموعه سوالات تهیه می کنیم که جواب آن بله یا خیر است از دانش ؛آموز می خواهیم که برعکس جواب بدهد .

 مجموعه بیست تایی باشد. 

11- در این تمرین از دانش آموز می خواهیم با دقت به انگشتان دست ما نگاه کند ما هر بار تعدادی انگشت را به او نشان می دهیم او باید جمع کند و جواب را بگوید یا با توجه به هدف مربی ضرب یا تفریق کند در این قسمت نیزباید مجموعه اعداد از قبل تهیه شده باشد .

12-  در این تمرین کارت هایی تهیه می کنیم  که بر روی آن با رنگ های مختلف کلماتی را می نویسیم  از دانش آموز می خواهیم کلمات را بیان کند . از دو کلمه شروع شده تا هفت کلمه ادامه می دهیم .

           آبی              اردک

           باران             مادر

در تمرین بالا کلمات را به این صورت می نویسیم که مثلا آبی را با ما‍‍‍ژیک قرمز  و اردک را با ماژیک سبز  وبه همین ترتیب الی آخر

13- در این تمرین مجموعه جملات را تهیه می کنیم ازدانش آموز می خواهیم افعال را به ترتیب  بیان کند .

مثلا :     باد آمد .

             آ سمان ابری است .

دانش آموز می گوید: آمد   است

در این تمرین جملات از ساده به دشوار تهیه می شود و از مجموعه دو تایی سه تایی تا نه تایی ادامه می یاید .

⏪ در تمام تمرینات بالا باید هر مجموعه چهار تایی باشد مثلاابتدا مجموعه جملات دوتایی در چهار گروه بعد مجموعه جملات سه تایی در چهار گروه الی اخر . 

✅ لازم به یاداوری است که این تمرینات جهت تقویت حافظه فعال و فعالیت های ذهنی انجام می گیرد  که باید به صورت سیستماتیک و مداوم انجام شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد .در ضمن تمام این تمرینات بصورت دیداری یا شنیداری با توجه به هدف مربی   ارائه می شود.