سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شناخت تفاوتهای فردی دانش آموزان ازطریق روانشناسی دستخط آنها

از آنجا که تمام حرکات یک فرد متاثر از قوای درونی و ضمیر ناخودآگاه اوست ، یک دست خط می تواند به خوبی حرکات و احساسات فرد نویسنده را منعکس کرده و ویژگی های شخصیتی وی را آشکار سازد.

دست خط مرتب و خوانا…

صاحبان این نوع دست خط ها خود را بسیار کنترل می کنند.
مایل نیستند شخصیت خود را به راحتی لو بدهند و گاهی احساسات خود را سرکوب می کنند.

دست خط نامرتب…

افرادی بسیار فعال و البته در انجام برخی کارها نسنجیده.
غیر قابل پیش بینی هستند و استقلال و آزادی برایشان اهمیت زیادی دارد.

دست خط پررنگ با فشار زیاد قلم…

نشانه ی احساس قدرت و اعتماد به نفس است.
علاقه ی زیاد به مخالفت کردن با دیگران و اعمال نفوذ بر آنها را دارند.
فشار زیاد قلم روی کاغذ نشان دهنده ی تنش و تحت فشار بودن است.

دست خط کمرنگ…

فردی حساس و دلسوز.حتی گاهی موقعیت دیگران را بیشتر از خود درک می کند.
امکان دارد حتی قادر به اثبات حرف خود نباشد وبه راحتی ضربه بخورد.
در برابر انتقاد دیگران خیلی سریع از موضع خود عقب نشینی می کند.

دست خط ریز…

توانایی های خود را دست کم می گیرند.
ممکن است گاهی تنگ نظر ، خرده گیر و حسابگر باشند.
افرادی صرفه جو هستند.

دست خط درشت…

احتمال دارد خود را زیاد بزرگ و مهم جلوه دهند.
گاهی بسیار با اعتماد به نفس و از موضع قدرت رفتار می کنند.
معمولا اجتماعی و برونگرا هستند.

دست خط درهم و فشرده…

فرد راحتی نیست در جمع خود را کنار می کشد.اهل برقرای رابطه نیست.
قدری محتاط است و اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده می کند.

دست خط کند و آهسته نوشتن…

قادر به نشان دادن عکس العمل سریع نیستند اغلب اشخاصی محتاط اند.
این افراد برای فکر کردن فهمیدن و ابراز عقیده به زمان بیشتری احتیاج دارند.
در ابراز احساسات کندند و اغلب دوست دارند هیچ تصمیمی نگیرند تا اینکه یک تصمیم غلط بگیرند.

دست خط تند و شتابزده نوشتن…

افرادی کم حوصله و از نظر خلق و خو بسیار لحظه ای ، دارای درک سریع
در نشان دادن احساسات چندان پایدار نیستند.
به دلیل شتابزدگی ، در تصمیم گیری اغلب دچار لغزش و خطا می شوند.

نوشتن کلمات با فاصله ی باز…

به راحتی با دیگران رابطه بر قرار کرده
بسیار ساده و بی تکلف و مستقیما به دیگران نزدیک می شوند.

نوشتن کلمات با فاصله ی کم…

دوست دارد با دیگران رابطه داشته باشد.
فضای خالی در بین کلمات نشان دهنده ی این است که نویسنده به دنبال فضایی برای تنهایی است.

شناخت تفاوتهای فردی دانش آموزان ازطریق روانشناسی دستخط آنها – سایت پاکدلها
متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک نمایید