سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 آمادگی برای نوشتن و یادگیری در نوآموزان
 آمادگی برای نوشتن در نوآموزان

☑️ توانایی کودک در نسخه برداری و کپی کردن اشکال هندسی مبنای آمادگی او برای نوشتن تلقی می ­شود.
☑️ وقتی کودک بتواند دایره، بعلاوه و مربع را کپی کند توانایی نوشتن بیشتر حروف مانند ح و شکل های مختلف دیگر ان مثل ج، خ، چ و د، ذ، س، ش، ص، ض، ه، ی، ک، گ را دارد زیرا رسم خطوط قطری حروف فوق به دقت بیشتری نیاز دارد.

? بررسی ها نشان می­ دهد مهارتهای بینایی- حرکتی همبستگی قوی ای را با یادگیری نوشتن می ­دهند که این همبستگی بیشتر از همبستگی بین مهارتهای نوشتاری با هوش یا مهارتهای انگشتان یا ادراک بینایی است.

 آمادگی برای نوشتن در نوآموزان -پاکدلها

◀️ در شروع یادگیری نوشتن عوامل درکی- حرکتی در آموزش نوشتن اهمیت بیشتری دارند و به تدریج با بزرگتر شدن کودک عوامل زبانی و شناختی نوشته های او را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهند.

مشکلات حافظه کاری می تواند باعث سختی و کندی نوشتن شود و چون نوشتن بصورت فرآیندی اتوماتیک( خودکار ) در نیامده است بیشتر حواس کودک به حرکات مربوط به نوشتن است و نمی تواند از کلمات و عبارات مناسب استفاده کند.

☑️ نوشتن مانند هر حرکت دیگری به حس و پس خوراندهای حسی وابسته است لذا حس های لمس و فشار عمقی و بینایی در فرآیند نوشتن بسیار موثرند.

ضعف در پردازش حس عمقی باعث می شود مهارتهای بینایی بیشتر در نوشتن دخالت کنند. مهارتهای یکپارچگی بینایی- حرکتی در نسخه برداری از حروف و کلمات و انتقال کودک از مرحله خط کتابی به خط تحریری بسیار موثرند. دیده شده است که در کودکانی که مشکلات نوشتاری دارند، نوشتن بیشتر به بینایی وابسته است.

? در شروع یادگیری نسخه برداری از حروف بهتر است صفحه کاغذ بدون خط راهنما باشد چون خود خط راهنما می تواند به عنوان یک عامل مزاحم باعث مشکلاتی در کشیدن و شکل دادن به حروف گردد. درک روابط اندام های بدن مثل بالا و پایین و زیر و رو، بازشناسی و الگوبرداری از اندازه­ ها و شکل­ های گوناگون، درست گرفتن مداد، وضعیت کاغذ و طرز قرار گرفتن بدن نسبت به کاغذ از دیگر مهارت­های پیش­ نیاز نوشتن هستند.

در مواجهه با چنین مشکلاتی با مراجعه به کاردرمانگر می توانید از علت مشکلات و راه حلهای مناسب درمانی آگاه شوید.

متناسب با نیاز خود روی موضوعات زیر کلیک نمایید