سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقویت دقت شنیداری

تقویت دقت شنیداری

چند نمونه تمرین با هدف تقویت دقت شنیداری

اول چند کلمه اماده کنید که کودک یکسان یا متفاوت بودن آنها را تشخصی بدهد

فیل فیل
دیو سیب
میز ریز
زور روز
زیپ جیب
در ابتدا میتواند لب شما رو ببیند ولی کم کم از کودک بخواهید که پشت به شما بایستد و خوب گوش بدهد

تمرین دوم
از کودک بخواهید حروفی که میگویید به ترتیب تکرار کند

د س ت
م ا ه
ک ر ب
چ ر خ

کم کم سخت کنید و از اخر به اول تکرار کند (این تفکر انتزاعی و درک رو هم بیشتر میکنه)

میتوانید 5 حروف رو بگید فقط دو تای اولی را بگوید

یا برای بچه های بزرگتر میتوانید بگویید که مثلا 1 و 4 را بگوید

میتوانید از انگشتان به عنوان یه فیدبک بینایی هم کمک بگیرید.

تمرین سوم
به مانند تمرین قبلی ولی به جای حروف ترتیب کلمات رو بپرسید
مجدد میتوانید شماره خاصی را به خاطر اورد

تمرین چهارم
این بار به جای حروف و کلمه جمله ای را بعد شما تکرار کند.

من سیب را دوست دارم.
باران می بارد. من باید به مدرسه بروم. من چتر دارم.

تمرین پنجم
هم برای تقویت جمله نویسی هست هم حافظه شنیداری و هم شرح و بسط دادن جمله و سری داستان و …

من: من صبح
کودک: من صبح زود
من :من صبح زود از خواب
کودک:من صبح زود از خواب بلند شدم تا
من: من صبح زود از خواب بلند شدم تا صبحانه
کودک : من صبح زود از خواب بلند شدم تا صبحانه بخورم و
من: من صبح زود از خواب بلند شدم تا صبحانه بخورم و با دوستم
کودک : من صبح زود از خواب بلند شدم تا صبحانه بخورم و با دوستم به مدرسه بروم.

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

مشاهده و دانلود نرم افزارهای کاربردی مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)