سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پرورش حس دیداری

پرورش حس دیداری

یک شی نورانی را در جهات مختلف حرکت دهید و از کودک بخواهید آن را با چشم دنبال کند.

از کودک بخواهید به دو شی دور و نزدیک به طور متناوب نگاه کند.

در مقابل فرزندتان بنشینید و توپی را به سمت او بفرستید، از او بخواهید پس از گرفتن توپ آن را به شما بدهد .

از یک نخ توپی را آویزان کنید و از کودک بخواهید با دو دست و بعد با یک دست به توپ بزند.

به کودک تعدادی مهره بدهید تا آن ها را به نخ بکشد. متناوب چیدن مهره های رنگی را به کودک آموزش دهید یعنی به کودک بگویید مهره هایی را که به او داده اید را یکی درمیان بچیند. مثلا یک مهره آبی ، یک مهره قرمز دوباره مهره آبی تا آخر .

به کودک 5 شی را بدهید سپس دوباره به او جفت آن اشیاء را بدهید تا کنار شی مثل خودش بگذارد. این تمرین را با تصاویر مشابه، مهره های رنگی یا اشکال هندسی مشابه تکرار کنید.

چند مکعب به کودک بدهید سپس خودتان یک طرح ساده با مکعب بسازید و از کودک نیز بخواهید با مکعب های خودش مشابه آن طرح را درست کند.

برای تقویت حافظه بینایی کودک با سه مکعب ساده طرح ساده ای بسازید، 20 ثانیه به کودک فرصت دهید تا به طرح نگاه کند سپس طرح را به هم ریخته و از او بخواهید چیزی مانند طرح شما بسازد.

روی کاغذ طرحی را به صورت ناقص بکشید و از کودک بخواهید که تشخیص دهید چه چیزی در طرح شما ناقص است.

روی کاغذ 4 تصویر بکشید که دو تای آنها مشابه باشند سپس از کودک بخواهید دو تصویر مشابه را پیدا کرده و به شما نشان دهد.

روی کاغذ 4 تصویر بکشید که سه تای آنها مشابه باشند سپس از کودک بخواهید تصویری که با دیگری فرق دارد را نشان دهد.

نقطه هایی نزدیک به هم و درشت را در یک خط صاف بکشید و از کودک بخواهید آن ها را به هم وصل کند.

دو خط موازی و با فاصله بکشید و از کودک بخواهید با مداد، در بین خطوط موازی خطی بکشد که به این خطوط برخورد نکند.

اشکال هندسی مختلفی را بکشید و از کودک بخواهید با توجه به حاشیه شکل آن ها را رنگ کند.

روی کاغذ اشکال مختلف بکشید و از کودک بخواهید طرح کشیده شده را قیچی کند.

 

پرورش حس دیداری -سایت پاکدلها

 دریافت پکیج کامل تقویت دیداری پاکدلها( اینجا کلیک کنید)

دانلود نرم افزارها و اپلیکیشن های موبایلی مرتبط با اختلالات یادگیری (اینجا کلیک کنید)