سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردهای مفید خوانداری و نوشتاری در حیطه اختلالات ویژه یادگیری

راهبردهای مفید خوانداری و نوشتاری در حیطه اختلالات ویژه یادگیری

دوستان شاغل در کلینیک های تشخیصی و درمانی اختلالات ویژه یادگیری در پاسخ به درخواستهای مکرر شما،در ذیل تعدادی راهبرد برای مهارتهای خوانداری و نوشتاری مرقوم شده که منتج از کتاب اختلالات ویژه یادگیری آقای محمد رحیمی است . 

تمرینات و راهبردهای تقویت خواندن ونوشتن

✅وصل نقطه چین
?اهداف درمانی:
-جهت یابی
-نقشه خوانی
-خط بری
-دقت
-هماهنگی چشم و دست
-تقویت دستخط
-خوشنویسی
✅استفاده از روش چند حسی مولتی مدیا
?اهداف درمانی:
– پرورش حواس لمسی جنبشی
-تقویت خواندن
-تجسم فضایی
– حافظه

✅کامل کردن کلمات ناقص
?اهداف درمانی:
-پرورش دقت
-ادراک
-تقویت حافظه
-پرورش مهارت خوانداری
-تقویت تجسم دیداری
-آگاهی واج شناسی

✅کار با انواع ماز
?اهداف درمانی:
-دقت
-ادراک
-هماهنگی چشم و دست
-نقشه خوانی
– تقویت آستانه تحمل
– کاهش استرس
-حافظه کاری
-حافظه فعال
✅پرتاب حلقه
?اهداف درمانی:
-دقت
-هماهنگی چشم و
دست
-تخمین فاصله
-پرورش تعادل و توازن
✅کپی کردن ونقاشی کردن (کلمات) وحروف و…
?اهداف درمانی:
-پرورش دقت
-ادراک
-تقویت ردگیری حسی
-پرورش حافظه
تقویت آواشناسی
-پرورش آگاهی واج شناسی

✅تشخیص شکل از زمینه
?اهداف درمانی:
-پرورش دقت
-افزایش تمرکز
-پرورش سرعت پردازش ذهنی
-ادراک
-تقویت سبک یادگیری

✅ترسیم کلمات در فضا
?اهداف درمانی:
-تقویت تجسم فضایی
-سرعت خواندن و نوشتن
-پرورش حافظه بصری
-پرورش خلاقیت
-تقویت پیگردی
-توانایی خود اصلاحی و خود کنترلی ذهنی
-پرورش حافظ فعال
-تقویت حافظه کاری

✅پیدا کردن تفاوت در یک سری از کلمات
?اهداف درمانی:
-دقت
-افزایش تمرکز
-پرورش حافظه
-گسترش خزانه واژگانی
-تقویت مهارت خوانداری
✅تشخیص شکل از زمینه در اشکال پیچیده
?اهداف درمانی:
-پرورش ادراک
-دقت
-افزایش تمرکز
-پرورش خلاقیت
-سرعت پردازش ذهنی
-هماهنگی حسی
✅داستان خوانی
?اهداف درمانی:
-افزایش استدلال
-تقویت استنتاج
-پرورش استنباط
-توانایی حل مساله
-پرورش فن بیان
-گسترش واژگان
-تحلیل محیط و روابط حاکم برآن
-تقویت املا و خواندن
-تقویت درک مطلب
✅رمز گردانی
?اهداف درمانی:
-پرورش حافظه کوتاه مدت و فعال
-دقت
-هماهنگی چشم و دست
-افزایش سرعت پردازش
✅آموزش مطالب درسی مصور
?اهداف درمانی:
– تقویت حس کنجکاوی
-پرورش منطق و استدلال
-تقویت اعتماد به نفس
-گسترش دانش و ارتقا آگاهی
-تقویت قدرت فرضیه سازی
-افزایش خزانه بصری واژگانی
-خود آفرینی واژگانی
✅پیدا کردن کلمات حروف همصدا با شکل متفاوت
?اهداف درمانی:
-تقویت املا و خواندن
-دقت
-ادراک
-افزایش درک مطلب
-تقویت تجسم شنیداری ودیداری
-تقویت یادگیری معنادار
-تقویت دامنه توجه و قدرت پیگردی

✅پیدا کردن تفاوتها وتشابهات
?اهداف درمانی:
-پرورش قدرت استدلال
-مفهوم آموزی
-دقت
-افزایش دامنه توجه
-پرورش یادگیری کل به جز و بالعکس

✅بازی با دارت
?اهداف درمانی:
-پرورش دقت
-تمرکز
-افزایش سرعت تصمیم گیری
-تقویت اعتماد بنفس
-تشخیص وافتراق بینایی
-توجه
-هماهنگی حسی

✅پیدا کردن کلمه مورد نظر در متن
?اهداف درمانی:
-پرورش حس پیگردی
-تقویت حافظه
-گسترش واژگان
-پرورش خواندن
-دقت
✅استفاده ازصفحه گسترده یادگیری فعال رحیمی
?اهداف درمانی:
-تمرین روخوانی
-روان خوانی
-تقویت نوشتن
-حافظه فعال
-حافظه کاری
-تحریک حسی
-تعادل و توازون
-پرورش حواس
-آگاهی واج شناسی
-جهت یابی
-توانایی حل مساله
-تمرکز ذهنی
-تجسم فضایی
-تبادل و متعامل حس به حس
✅جمله سازی با کلمات مشکل
?اهداف درمانی:
-تقویت خواندن
-درک مطلب
-املا
-ادراک
-گسترش خزانه واژگانی
-گوش بزنگی
-حافظه فعال
✅مینی بسکتبال و پرتاپ کاغذمچاله شده به سبد یا هدف
?اهداف درمانی:
-هماهنگی چشم و دست
-دقت
-تعادل
-سرعت پردازش ذهنی
-تقویت غلبه طرفی
-تمرکز
✅استفاده از حروف مغناطیسی یا گوی غلتان جهت ساختن کلمه
?اهداف درمانی:
-تحریک حسی
-هماهنگی حرکات ظریف
-حافظه
-خواندن ونوشتن
-دقت
-ادراک
✅خواندن روزنامه و مجلات
?اهداف درمانی:
-تقویت املا و خواندن
-دقت
-ادراک
-پرورش اعتماد بنفس
-قضاوت اجتماعی
✅خواندن شعر
?اهداف درمانی:
-حافظه شنوایی
-حافظه فعال
-تجسم دیداری
-گسترش خزانه واژگانی
-تنظیم ریتم و تمرکز ذهنی

✅تمرینات توالی شنیداری
?اهداف درمانی:
-تقویت توالی شنیداری
-حافظه شنوایی
-حافظه فعال
– تمرکز
✅تمرینات حساسیت شنیداری
?اهداف درمانی:
-دقت و حساسیت شنیداری
-تقویت املا و خواندن
-تمرکز شنیداری
-گوشبزنگی
-توجه
✅تلفظ غلط کلمات توسط کارشناس(یا معلم) واصلاح تلفظ آن کلمه توسط دانش آموز
?اهداف درمانی:
-گوشبزنگی
-حافظه فعال
-تمرکز
-تجسم دیداری
-تجسم معنایی
✅تقویت حافظه دیداری
?اهداف درمانی:
-تقویت حافظه خوانداری

راهبردهای مفید خوانداری و نوشتاری در حیطه اختلالات ویژه یادگیری – سایت پاکدلها

برای دانلود کاربرگ های تمرینی و قابل پرینت اختلالات یادگیری اینجا کلیک کنید

برای دانلود نرم افزارهای کامپیوتری مکمل درمان اختلالات یادگیری اینجا کلیک کنید