سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تنوع در آموزش و دیکته کلاسی

تنوع در آموزش و دیکته کلاسی

املا یا دیکته را چطور در کلاس بگوییم ؟ آیا روشهای دیکته گویی ما مناسب و برانگیزاننده برای دانش آموزان هست ؟ دانش اموزان کلاس من چقدر به دیکته علاقه دارند و اهمیت می دهند؟ روش دیکته گویی من کاربردی هست؟ و… 

بسیاری از سوالات بالا را می توان پاسخی مثبت داد ، اگر در تدریس املا و روشهای املا گویی خودمان کمی خلاقیت به کار ببریم و جلسه را جذاب کنیم.

تنوع در آموزش و دیکته کلاسی

تنوع در آموزش و دیکته کلاسی -سایت پاکدلها

در زیر به معرفی 29 روش دیکته گویی می پردازیم که برای کلاس و مدرسه قابل اجرا بوده و جذاب می باشند

? ۱. املای دو نفره پای تابلو : بدین صورت که یک نفر دانش آموز به دانش آموزی دیگری املای پای تخته می گوید و او می نویسد اگر نویسنده کلمه ای را بلد نبود از همکلاسیهایش شکل درست کلمه را می پرسد. بعد جای این دو نفر عوض می شود و سرانجام همه کلاس دو نفر دو نفر پای تابلو می آیند.

? 2. املای پرده ای : به این شکل که متن املا توسط معلم یا دانش آموزان قوی پای تابلو نوشته می شود. بچه ها متن را با دقت می بینند و می خوانند آنگاه پرده ای روی نوشته ها کشیده می شود تا تابلو پاک می گردد و آن متن برای کلاس املا گفته می شود.

? 3. املا گفتن فرد برای خودش : بدین صورت که اول بچه ها متنی را بخوانند بعد هر کس جمله ای یا جملاتی از متن را روی تابلو می نویسد و می شیند بعد فرد دیگر همین کار را می کند تا آخر.

? 4. نوشتن املا در فضا : بچه ها کلمات را به جای نوشتن روی کاغذ با انگشتان و در فضا می نویسند.

? 5. متنی را که می خواهیم فردا املا بگوییم را روی تخته می نویسیم‚ بچه ها آن متن را در دفترشان بنویسند و شب بخوانند‚ معلم همان متن را برای کلاس املا بگوید.

? 6. املای یاران در یاد گیری : بدین صورت که هر فرد ابتدا مثلا سه کلمه سخت را در دفترش می نویسد سپس افراد هر نیمکت کلماتشان را برای هم می خوانند و هر کسی کلمات دو نفر دیگر را هم به کلماتش اضافه می کند و بالاخره املاهای همه افراد کلاس یکسان می گردد.

? 7. املای کامل کردنی : بدین صورت که معلم متن ناقصی را املا می گوید و کلمات ویژه ای را که ارزش املایی را داشته باشد را در متن جا می اندازد حالا بچه ها متن را با کلمات ویژه کاملش می نمایند.

? 8. چند حرف مثل ( ب ‚ م ‚ ا ‚ د ‚ ز ‚ ی ‚ روی تخته نوشته می شود تا بچه ها با این حروف چند کلمه مثل ( بادام ‚ بز ‚ داماد ‚ میز ‚ بم ‚ دزد و … ) که می توانند بنویسند.

? 9. دانش آموزان با انگشت به کمر نفر جلویی املا بنویسند.

? 10. املا نویسی با حروفی که یک شکل دارند و چند صدا مانند حرف ” و ” یا حرف ” ی ” بدین صورت که بچه ها هر چند کلمه ای که می توانند بنویسند که در آن ها این حرف ” و ” صدای واو بدهد بعد کلماتی که صدای او بدهد مثل کاهو و نیز کلمات چای.زری.مرتضی.

? 11. معلم از کلماتی که اکثر شاگردان آن ها را غلط نوشته اند متنی تهیه کند و از آن متن املا بگویید.

? 12. از دانش آموزان خواسته کلماتی بنویسند که با ( پ ) شروع شوند مثل ( پوست ‚ پوتین ) و یا به ( ز ) ختم شوند مثل ( سبز ‚ از و … )

? 13. روی نمک یا ماسه از طرف شاگردان املا نوشته شود.

? 14. تصاویری به یچه ها نشان داده شود تا بچه ها برای هر تصویر یک جمله بنویسند و جمله کسی پذیرفته می شد که از نظر املایی درست باشد.

? 15. کلماتی به بچه ها داده شود تا آن ها مرتبش کنند که معنی دار شود و املایش را صحیح بنویسند.

? 16. متنی را املا بگوییم و بچه ها به صورت گروهی مشورت کنند و بنویسند.

? 17. متنی را انلا می گوییم و بچه ها مجازنداگر املای کلمه را نمی دانند با مراجعه به کتاب شکل درست آن کلمه را بیابند.

? 18. کلمات مشکل متن املا را روی می نویسیم و سپس متنی را برای بچه ها املا می گوییم تا اگر شکل آن کلمات مشکل را نمی دانند به تابلو نگاه کنند و املای آن را بیابند.

? 19. یک متن کوتاه دو یا سه جملاه ای را روی تابلو می نویسیم و پاک می کنیم بچه ها آن جمله را در دفترشان بنویسند.

? 20. یکی از صفحات مجلات رشد یا کتاب داستان را در نظر بگیرند و دور کلمه های خوانده شده خط بکشند.

? 21. بچه در منزل برای اولیا خود املا بگویند و املای آنها را تصحیح نمایند.

?22. معلم متنی را املا بگویدو در همین حین کلمات مشکل متن را روی تابلو بنویسد.

? 23. یکی از دانش آموزان املا را پای تابلو می نویسد و بقه در دفترشان می نویسند.

? 24. یک کلمه را بگوییم و بچه ها هم خانواده آن کلمه را خودشان به عنوان املا بنویسند.

? 25. تصویری را به بچه ها نشان می دهیم تا انها جمله ای در مورد آن تصویر بنویسند.
?26. هر گروه یا هر فرد متنی را برای املا تهیه کنند و به کلاس بیاورند و معلم یکی از آن متن ها را انتخاب کند و برای همه کلاس املا بگوید.

? 27. دانش آموزان کلمات مشکل متنی را که بناست برای آنها املا بگوییم انتخاب کرده و روی کارت بنویسید معلم از همین کلمات کارتها به بچه ها املا بگویید بعد شاگردان املای خود را از روی کارتهاییکه در اختیار دارند تصحیح نمایند.

? 28. از هر گروهی که می خواهیم دو یا سه کلمه پیدا کنند که صدای ( ص ‚ ث ‚ س ) داشته باشد بعد از این کلمه ها یک املای معلم ساخته می گیریم و بچه ها صدای مورد نظر را قرمز بنویسد.

? 29. در حین نوشتن املا بچه ها هر کلمه ای را بلد نبودند ننویسند بلکه دست بگیرند و معلم آن کلمه را پای تابلو بنویسد.

 

متناسب با نیاز خود روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

پکیج کامل تقویت شنیداری پاکدلها                                  پکیج کامل تقویت دیداری

 

                                  پکیج تشخیص و درمان اختلال دیکته نویسی