سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عوامل موثر بر اختلال خواندن

عوامل موثر بر اختلال خواندن -سایت پاکدلها

1- تشخیص دیداری
2- تشخیص شنیداری
3- ترکیب صدا

تشخیص دیداری بسیاری از کودکان مبتلا به ناتوانی های خواندن قادر نیستند حروف و کلمه های مختلف را با چشم تشخیص دهند. امکان دارد کودک مبتلا به این مشکل با دیدن حروف مشابه ( برای مثال، ب، پ، ع، غ، س، ش) آنها را با یکدیگر اشتباه کند.کودکان دیگر مبتلا به این مشکل از تشخیص دیداری کلمه ها عاجزند. ممکن است تشخیص هیات کلی برخی کلمه ها دشوار باشد. یا آن که کودک نتواند میان جفت هایی چون کباب و کتاب تفاوت قائل شود.

مشکلات تشخیص دیداری را می توان در کودکان کم سالتر نیز مشاهده کرد. ناتوانی مقایسه اندازه ها، اشکال، یا اجسام گوناگون نشانگر وجود مسائل تشخیص دیداری است.

شیوه های در مان در حیطه اختلالات دیداری

بازی های ابتدایی:

بسیاری بازی های ابتدایی و پیش از دبستان، نظیر کوبیدن میخ چوبی با چکش، بازی های چکش و میخ معمولی، و انداختن اشکال به داخل سوراخ ها می تواند برای کنترل حرکتی ظریف تمرینات مفیدی باشد تمرینات مداد و کاغذ: رنگ آمیزی کتب، کتاب های آمادگی، کتاب هایی با اشکال نقطه چین و کتاب های کودکستانی، بهترین ابزار تمرینات مداد و کاغذی برای رشد اعمال حرکتی ظریف و هماهنگی چشم و دست می باشد. گیره لباس: تعدادی گیره لباس معین می کنیم که باید به یک بند و یا دور یک شکل هندسی چسبانده شوند. از کودکان می خواهیم که هر یک به این کار اقدام کنند و وقت وقت مشخصی برای آن تعیین می کنیم، تعداد گیره های چسبانده شده از سوی هر کودک شمرده می شود. کپی طرحها: کودکان به یک طرح هندسی توجه کرده و بعد آن را روی یک قطعه کاغذ کپی می کنند. تمرین نقطه، نقطه: در این تمرین کودک نقطه های روی تخته سیاه را با کشیدن خط به هم متصل می کند. نقطه ها ممکن است در وضعیت ها و تعداد مختلفی باشد و کودک باید خطوط اتصال را به صور گوناگون ترسیم نماید. ترسیم دو دایره: کودک می تواند دوایر بزرگی را با یک دست، دو دست در جهت عقربه های ساعت و یا بالعکس روی تخته سیاه ترسیم کند.

بازآموزی تعقیب چشمی:

در این تمرین کودک باید یک هدف متحرک را با چشم های خود تعقیب کند. هدف ممکن است مداد پاک کن، ته یک مداد، نور یک چراغ قوه ظریف، یا انگشت آزمایشگر باشد. هدف در یک قوس افقی می تواند حرکت کند که میدان تحرک آن به چپ و به راست می تواند حدود چهل سانتیمتر باشد. همچنین هدف می تواند به صورت عمودی از بالا به پایین و بالعکس و نیز به طور مایل و یا حرکت چرخشی و دورانی باشد. تمرینات مشابهی را نیز می توان با یک چشم بسته انجام داد.

ردیابی با چشم:

فراگیر باید مسیری را بر روی کاغذ با بکار بردن مدادرنگی دنبال کند، سپس همان مسیر را با انگشت ردیابی کند و در ادامه تمرین منحصراً این کار را با چشم انجام دهد. این مسیرها می تواند رفته رفته پیچیده تر شده به نحوی که خطوط همدیگر را قطع کرده و یا روی هم بیفتند و یا مسیرها تغییر مکرر داشته باشند.

تمرکز سریع:

کودک را وادارید به قلمی که در فاصله حدود سی سانتیمتری در مقابل او گرفته شده توجه کند، سپس توجه خود را سریعاً به هدفی که روی دیوار قرار گرفته متمرکز سازد، و باز سریعاً توجه خود را به مداد برگرداند، و این تمرین را به تکرار عمل کند. می توانید هدف ها را تغییر دهید و نقاط دیگری را در اتاق انتخاب نمائید.

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با ناتوانی های ویژه یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات ویژه یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلال یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با بیش فعالی و مشکلات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با  بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با مشکلات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای  مرتبط با مشکلات یادگیری (روی متن کلیک کنید)